Hastalık Ara

Alerjiler

Kime karşı alerjiniz var ? Kendi gücünü yadsıma. Bkz. Saman Nezlesi

Alkolizm

Anlamsızlık duygusu. Yararsızlık, suçluluk, yetersizlik hissetme. Kendini reddetme.

Alzheimer Hastalığı

Dünyayı olduğu gibi kabul etmeyi, onunla ilişki kurmayı reddetme. Umutsuzluk ve çaresizlik (acizlik) Öfke. Bkz. Bunama, Dementia

Araç çubuğuna atla