Hastalık Ara

Dalak

Sabit fikirler, saplantılar. Bir şeyler hakkında sürekli tedirginliklereve endişelere sahip olma.

Damar Sertliği

Bkz. Arteryoskleroz

Damentia

Dünyayı olduğu haliyle kabullenmeyi, onunla ilişki kurmayı reddetme. Umutsuzluk ve öfke. Bkz. Alzheimer, Bunama

Delilik – Cinnet (Psikiyatrik Hastalık)

Aileden kaçış. Hayatın yükünden kaçış, geri çekilme. Hayattan zor gücüyle ayrılış.

Denge Bozukluğu

Dağınık düşünme biçimi. Düşüncelerini bir merkezde  toplayamama.  

Deniz Tutması

Korku. Ölüm korkusu. Kontrolü yitirme. Bkz. Taşıt Tutması

Depresyon – Çökkünlük

Sahip olma hakkına sahip olmadığını hissetmekten kaynaklanan kızgınlık. Umutsuzluk.

Deri Sertleşmesi – Yaşlılarda

Kendini hayattan koruma. Orada olma ve kendine iyi bakabilme konusunda kendine güvenmeme.

Devasız Hastalık

Bu aşamada artık dış vasıtalarla tedavi edilemez. İyileştirmek için içe yönelmeliyiz. Bu hastalık hiçlikten geldi ve yine hiçliğe geri dönecektir.

Dil

Hayatın zevklerini neşeyle tatma yeteneğini temsil eder.

Araç çubuğuna atla