Hastalık Ara

Makat

Salıverme noktası. Yük çöp boşaltma yeri. Makat ağrısı   : Suçluluk duygusu. Cezalandırılma arzusu duyma. Kendini yeterince iyi bulmama. Makat apsesi : Bırakmak salıvermek istemediğiniz bir şeyle ilgili kızgınlık. Fistül             : Gereksiz, değersiz şeyleri tümüyle bırakamamış olma. Geçmişin çerçöpünden hala etkilenme.

Mantar Hastalığı

Başkalarının canınızı sıkmalarına, sizi sinirlendirmelerine izin vermeniz. Kendinizi yeterince iyi ya da temiz hissetmemeniz.

Marazi Oluşumlar

Eski incinmeleri, yaraları besleme. Öfke ve dargınlığı biriktirme.

Mastit

Bkz. Meme Rahatsızlıkları

Mastoid İltihabı

Öfke ve düş kırıklığı. Olan bitenleri duymak istememe. Genelde çocuklarda ortaya çıkar. Anlayışı bozan korku.

Meme Rahatsızlıkları

Kedini beslemeyi reddetme. Herkesi kendi önüne geçirme. Meme kistleri, şişleri, ağrıları : Aşırı annelik etme, Aşırı koruma. Zorbacı bir tutuma varan aşırı müdahele. Bkz. Mastit

Memeler

Annelik etmeyi ve beslenmeyi temsil ederler.

Mide

Besinleri taşır. Yeni fikirler ve deneyimleri sindirir. Mide Bulantısı          : Korku. Bir fikri ya da deneyimi reddetme. Mide Ekşimesi         : Korku. Korku. Korku. Sıkıştırıcı korku. Mide Ülseri              : Korku. Yeterince iyi olmadığına inanma. Birilerini hoşnut etmeye can atma. Mide Rahatsızlıkları

Migren

Kusursuz olma isteğiyle kendi üzerinde alırı baskı yaratma. Epey bastırılmış öfke. Hayatın akışına direnme. Cinsel korkular. (Ağrı çoğunlukla masturbasyonla giderilebilir) Bkz. Baş Ağrıları

Multipl Skleroz

Beyin ve omurga dokularının sertleşmesi. Zihinsel katılık, katı yüreklilik, demir irade, eğilmezlik, korku.

Araç çubuğuna atla