Hastalık Ara

Ödem

Kimi ya da neyi bırakmak, salıvermek istemiyorsunuz? Bkz. Şişlik, Su Toplaması

Öksürükler

Dünyaya bağırma arzusu: “Beni görün! Beni dinleyin!” Bkz. Solunum Yolu Hastalıkları

Ölüm

Hayat sahnesini terk etmeyi temsil eder.

Omurga

Hayatın esnek desteği, dayanağı. Bkz. Omurga Çarpıklıkları

Omurga Çarpıklıkları

BOYUN OMURLARI          1B                       Korku. Karmaşa. Hayattan kaçış. Kendini yeterince iyi bulmama. “Komşular ne                                     der?” Bitip tükenmez içsel gevezelik.            2B                       Bilgeliği reddetme. Bilmeyi ya da anlamayı reddetme. Kararsızlık. İçerleme ve                                     suçlama. Hayatla kurduğu dengeyi yitirme. İnsanın

Omurga Eğriliği

Hayatın desteğiyle akma yeteneğinden yoksunluk. Korku ve eski fikirlere tutunmaya çalışma. Hayata güvenmeme. Bütünlükten yoksunluk. Kesin kanılar edinme cesareti gösterememe. Bkz. Omuzların ve Sırtın Yuvarlaklığı

Omuzlar

Hayat deneyimlerimizi neşeyle taşıma yeteneğimizi temsil ederler. Hayatı tutumumuzla bir yük haline getiririz. Bkz. Eklemler

Omuzların ve Sırtın Yuvarlaklığı – Kamburun Çıkması

Hayatın yüklerini taşıma. Kendini çaresiz ve umutsuz hissetme. Bkz. Omurga Eğriliği

Öpüşme Hastalığı – (Pfeiffer)

Sevgi ve takdir göremediği için öfke duyma. Artık kendini beğenmeme, kendine bakmama.

Osteomiyelit

Hayatın yapısından dolayı öfke ve düş kırıklığı. Kendini desteksiz hissetme. Bkz. Kemik Sorunları

Araç çubuğuna atla