Hastalık Ara

Safra Kesesi Taşları

Acılık, keskinlik. Katı düşünceler. Suçlama, mahkum etme. Kibir.

Sağırlık

Reddetme, inatçılık, kendini tecrit etme. Duymak istemediğiniz nedir? “Beni rahatsız etmeyin”

Salgı Bezi Rahatsızlıkları

Harekete geçirici, ileriye yöneltici fikirlerin zayıf dağılımı. Kendini tutma, çekinme.

Salgı Bezleri

Tutma merkezlerini temsil ederler. Marşa basma faaliyeti

Saman Nezlesi

Duygusal Tıkanıklık. Takvimden korkma. Kendini baskı altında hissetme. Suçluluk duygusu. Bkz. Alerjiler

Sara

Zulüm duygusu. Hayatı reddetme. Büyük mücadele verme duygusu. Kendine karşı zorbalık.

Sarılık

İçsel ve dışsal önyargı. Dengesiz muhakeme. Bkz. Karaciğer Rahatsızlıkları

Sarkık Yüz Hatları

Sarkık yüz hatları zihindeki çökertici düşüncelerden kaynaklanırlar. Hayata içerleme, öfke duyma.

Sedef Hastalığı

İncitilmekten korkma. Kendi duygularını uyuşturma. Duygularının sorumluluğunu kabullenmeyi reddetme. Bkz. Cilt Hastalıkları

Şeker Hastalığı

“Keşke öyle olsaydı” düşüncesinden kaynaklanan özlem. Yönetmek için büyük bir ihtiyaç duyma. Derin keder. “Geriye hiçbir boşluk, tatlılık kalmadı” duygusu.

Araç çubuğuna atla