Hastalık Ara

Yanmalar

(Beden ısısının Yükselmesi) Yakıcı öfke. Öfkeyle için için yanma.  

Yaralar

Kendine kızma, suçluluk duyma. Bkz. Kesikler, Bereler

Yaşlanma Sorunları

Toplumsal inançlar. Eski tarz düşünme. İnsanın kendisi olmaktan korkması. Şimdi’nin reddedilmesi.

Yatağa İşeme (Uykuda İdrar Kaçırma)

Ana-babadan (özellikle de babadan) korkma.

Yirmi Yaş Dişinin Çene Kemiğine Kaynaması

Sağlam bir temel yaratmak için kendinize zihinsel boşluk, alan tanımamanız.

Yorgunluk

Direnme, can sıkıntısı. İnsanın yaptığı işi sevmemesi.

Yumrular

Ego’nun mesleki konuda (kariyerle ilgili olarak) içerlemesi, düş kırıklığına uğraması, yaralanması.

Yumurtalıklar

Yaratma noktalarını temsil ederler. Yaratıcılık.

Yüz

Dünyaya gösterdiğimiz şeyi temsil eder.

Yüz Felci

Öfke üzerinde aşırı kontrol. Duygularını ifade etme konusunda isteksizlik.

Araç çubuğuna atla