Uçuklar

Öfkeli sözcükleri kafada kurup, onları ifade etmekten korkma.

Basit uçuk (dudaklarda)   : Şikayet etmek için yanıp tutuşma. Söylenmemiş (açığa vurulmamış) acı ve sert sözcükler.

Üreme organlarında uçuk : Cinsel suç konusundaki toplumsal inancı benimseme ve cezalandırılma ihtiyacı duyma. Toplumdan utanma. Cezalandırıcı bir Tanrı’ya inanma. Cinsel organını reddetme.

Bkz. Zührevi Hastalık

Araç çubuğuna atla