Aşık mı üstündür yoksa Maşuk mu? Lütfen insaf edilip fetva verile!

Şeyhu’l İslam Ebû Suud Efendinin soru zembiline şu soru bıraklır;

“Âşık mı üstündür yoksa Mâşuk mu? Lütfen insaf edilip fetva verile!”

El-cevap:

“Azizim! Mâlumdur ki âşık kelimesi iki gözlü harfle yazılır.

‘Ayn’la ve ‘Kaf’la. Binaenaleyh âşık iki gözle bakar ve sever.

Fakat ‘ayn’ın ağzı açık olduğu için aşkı dışa dönüktür.

Mâşuk kelimesi dört gözlü harfle yazılır, ‘mim’, ‘ayn’, ‘vav’, ‘kaf’.

O ise mukabile dört gözle bakar ve sever. Aynı zamanda ‘ayn’ın kafası kapalıdır.

Yani bu aşk derûnî aşktır.

“Saman alevi gibi dışa dönük değildir.”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Araç çubuğuna atla