Dini Lider Kimdir

“Dini rejim, siyasi ve yönetici kadroların siyasetçiler değil din adamlarınca doldurulduğu yönetimlerdir. Diğer bir deyişle dini rejim, din adamlarının yönetimidir. Böylesi bir rejimin doğal sonuçlarından biri de diktatörlüktür. Çünkü din adamı kendini Tanrı’nın emirlerin yerine getiren yeryüzündeki temsilcisi olarak görür. Bundan dolayı diğer insanların, kendi fikirlerini belirtmeye, kararlarını eleştirmeye ya da ona muhalefet etmeye hakları olmadığını düşünür.

Dini liderin kendini bir ülkenin lideri olarak görmesinin temelinde halkın oyları ya da onayı değil, kendini dini bir lider olarak değerlendirmesi yatar. Bu yüzden -kendine göre- yaptıklarından ötürü -doğrudan- sorumlu tutulamaz (çünkü sadece Tanrı’nın emirlerini uygulamaktadır) ve bu düşünce tüm diktatörce eylemlerin dayanağıdır.

Kendini Tanrı’nın temsilcisi ve yeryüzündeki gölgesi olarak gördüğünden insanların yaşamlarına ya da mülklerine müdahale etmekten çekinmez. Uyguladığı baskı ya da zulme karşı bir ses çıkmasına tahammül etmez çünkü o gerçekleştirdiği her uygulamada tanrı’nın rızasını görür. bunların yanı sıra muhaliflerinin ve başka inançtakilerin hiçbir hakkını -yaşama hakkını bile- tanımaz. Çünkü onları doğru yoldan sapmış, Tanrı’nın gazabının haklı muhatapları olarak değerlendirir. Onlara baskı uygulamayı Tanrı’nın adaleti olarak görür.”

Dr. Ali Şeriati

Araç çubuğuna atla