Gruplar Üstüne

Bir grubun bir tek makine gibi çalışması gerekir. Makinenin parçalarının birbirini tanıması ve birbirine yardım etmesi gerekir. Bir grubun içinde diğerlerinin çıkarlarına veya çalışmanın çıkarlarına karşı olan bireysel çıkarlar, çalışmayı engelleyecek kişisel sempatiler veya antipatiler olamaz. Bir grubun tüm üyeleri arkadaş ve kardeştir, ancak onlardan biri ayrılırsa, özellikle de öğretmen tarafından gönderilirse, o artık bir arkadaş ve bir kardeş değildir ve kesilip atılmış gibi bir anda bir yabancı olur. Bu sıklıkla çok katı bir kural haline gelir, ama yine de gereklidir.

G.Gurdjieff

A group must work as one machine. The parts of the machine must know one another and help one another. In a group there can be no personal interests opposed to the interests of others, or opposed to the interests of the work, there can be no
personal sympathies or antipathies which hinder the work. All the members of a group are friends and brothers, but if one of them leaves, and especially if he is sent away by the teacher, he ceases to be a friend and a brother and at once becomes a stranger, as one who is cut off. It often becomes a very hard rule, but nevertheless it is necessary.

G.Gurdjieff

Araç çubuğuna atla