Kadın

“Pertev-i Hakkest an mâşûk nî

Halikest an gûyâ mahlûk nî” *

Mesnevî, I, 2437

”Kadın Hakk nurudur. Sevgili değil. Sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil”(Mesnevî, I, 2437)

‘kadın, Hak nurudur; sevgili değil…Sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil.’ (Mesnevî, 1 / 2437-Veled Çelebi Mesnevî Tecümesi1.c, syf.194)   

‘Kadın.Tanrı ışığıdır, sevgili değil; kadın sanki yaratıcıdır; yaratılmış değil.’ (Mesnevî, I / 2446-Abdülbâki Gölpınarlı Mesnevî Tercümesi I.c,syf.243)

‘O Hakk’ın ışığıdır; sevgili değil. O sanki yaratıcıdır; yaratılmış değildir.’ ( Mesnevî,1 / 2437-Prof.Dr.Adnan Karaismailoğlu Mesnevî Tecümesi 1.c,syf.169)

Kadın, sadece bir sevgili değildir, kadın Hakk’ın ışığıdır, nûrudur.Sanki o, mahluk değildir de hâlıktır.’**( Mesnevî,1 / 2437- Şefik Can Mesnevî Tercümesi 1c.syf.165)

*Bu beyti eksik ve yanlış yorumlamamalı diye düşünüyorum.

 Bazılarının bu beyitten çıkardıkları mânâya göre; Kadın çocuk dünyaya getirdiği için Hâlık(=yaratıcı) değildir. Bütün dişi varlıklar doğurmaktadır. Evet Kadın analık cihetiyle de üstündür ve  zaten Hz.Mevlânâ ana kelimesini bilmekte ve yeri geldiğinde de onu da kullanmaktadır.  Mesnevî”de “Allah”ın haklarından sonra ana hakkı gelir. Çünkü kerem sahibi olan Allah, sen ana karnın-dayken ananı sana borçlu etmiştir” (Mesnevî, III, s. 45, Ş. Can) dediği gibi dileseydi  ve o maksadı gütseydi üste verdiğimiz beyittede öyle dile getirebilirdi.

**Şefik can Mesnevî Tercümesi 1c.Syf 165 dipnot 182

Mesnevî Kadın

Araç çubuğuna atla