Öğrenciler; Gelirler ve Genellikle de Giderler

Yeni müritler genellikle başkalarına karşı yapılan ayrıntılı eleştirilerde Sri Yukteswar’a katılırlardı.

Guru gibi bilge olmak!

Bilinçsiz aleyhtarlık modelleri!

Fakat saldırıya geçen, savunmasız kalmamalı. Eleştirici öğrencilerin bizzat kendileri, Usta herkesin önünde , kendi analitik oklarından birkaç tanesini onlara doğru fırlatınca aceleyle kaçarlardı. “Eleştirinin yumuşak dokunuşları karşısında isyan eden hassas iç zayıflıklar , en yumuşak temasta bile irkilen hastalıklı beden kısımları gibidir.” Bu, Sri Yukteswar’ın dönek insanlar hakkında yaptığı eğlendirici bir yorumdu.

Birçok müritte önyargılarla oluşmuş bir guru kavramı vardı ve Usta’nın sözleri ile eylemlerini buna göre değerlendirirlerdi. Bu tür insanlar, genellikle Sri Yukteswar’ı anlamadıklarını söyleyerek şikayetçi olurlardı.

‘ Ne de Tanrı’yı arıyorsunuz!” diye sert bir şekilde karşılık verdim bir keresinde.

“Eğer bir aziz sizin için anlaşılabilir olsaydı, siz de onlardan biri olurdunuz!” Trilyonlarca gizem arasında, her saniye açıklanamaz bir havayı solurken, insan bir ustanın derinliği anlaşılamayan doğasının bir anda kavranılmasını isteyebilir mi?

Öğrenciler gelirler ve genellikle de giderlerdi. Kolay bir yolu-biranda kurulan sempati ve kişideki değerlerin, onu yatıştıracak bir şekilde anında tanınması- arzulayanlar, aradıklarını Aşram’da bulamazlardı.

Usta müritlerine çok uzun süreler için barınak ve çobanlık sunmuştu, fakat öğrencilerin birçoğu, pintice, bencilliğin güzel kokularını da istedi. Böyleleri ayrıldı; ufak bir utandırılışa karşı hayatın sayısız utançlarını seçtiler.

Sri yukteswar’ın kör edici parlaklığı, bilgelik güneşinin nüfuz edici ışığı, onların ruhsal hastalıkları için fazla güçlüydü. Kendilerini dalkavuklukla gölgeleyerek, cehaletin düzensiz uykusuna izin veren daha düşük seviyeli öğretmenlerin peşinden gittiler.

Usta’yla geçirdiğim ilk aylarda, içimde onun azarlarına karşı duyarlı bir korku ortaya çıkmıştı. Kısa zamanda, onun sözlü saldırılarının, sadece benim gibi, onun tarafından disiplin altına alınmak istemiş olanlar üzerinde uygulandığını gördüm. Ustanın eleştirileri altında kıvranmakta olan herhangi bir öğrenci ona karşı çıktığında, Sri Yukteswar, hiç gücenmeden, sessizliğe gömülürdü. Sözleri asla öfkeli değildi, fakat bilgelikle dolu ve kişisellikten uzaktı. Usta’nın paylamaları, rastgele ziyaretçileri hedef almazdı; onların göze batan hatalarını bile pek ender belirtirdi. Fakat kendisine danışmakta olan öğrencilere karşı, Sri Yukteswar ciddi bir sorumluk duyardı.

Kuşkusuz ki bencilliğe bulanmış insanlığın ham cevherini dönüştürme görevini üzerine alan guru, yiğittir! Bir azizin cesareti, maya tarafından saptırılmış insanlara, çaresiz körler gibi tökezleyip duranlara karşı duyduğu şefkatinden kaynaklanır. Aslında olayların temelini oluşturan içimdeki gücenme duygusunu terk ettiğimde, cezalandırılışlarımda da fark edilir derecede bir azalma gördüm. Usta, çok incelikli bir tarzda, orantılı bir hoşgörüyle yumuşamaktaydı. Zaman içinde , insan kişiliğinin genellikle kendine kalkan olarak kullandığı, bahane ve bilinçaltında saklı fikirlerden oluşmuş her duvarı yıktım. Bunun ödülü, gurumla aramda kolaylıkla sağlanan bir uyumdu. O zaman onun, güvenen, saygılı ve sessizce seven biri olduğunu keşfettim. Bununla birlikte, hislerini kolay belli etmediğinden, ağzından hiçbir sevgi sözcüğü çıkmazdı.

Bir Yogi’nin Otobiyoğrafisi / Paramahansa Yoganda / Klan

Araç çubuğuna atla