Ser verilir, sır verilmez

Hu Dost; Ser gitti, Eyvah Sırda gitti….      

Sultanahmet Meydanı’nda Tapu Kadastro Müdürlük  binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın başındaki kitabede  buradan  yatan  kişinin “Ser verip sır vermeyen” Server  Dede olduğu, sırrına sahip çıkıp bu uğurda şehit olduğu için  Defter-i Hakani binasının  avlusuna  gömüldüğü yazılıdır. Binanın  ikinci  katında yatan Server  Dede’nin  hikâyesi  ise “ser  verip  sır  vermeme” yönü ile “yedi tepeli şehre”  çok benzer. Buradaki   kayıtlar, “kul hakkı’na riayet için kılı kırk   yaran titizlikle tutulur, gerektiğinde başını ortaya koymak pahasına  muhafaza edilirdi.  Birinci Mahmud zamanında Defter Emini olan Server Dede, görevine son derece bağlıdır.

      Bektaşi olan Server Dede’ye ahbapları latife yollu ikide

bir: Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılırlardı. Hazretin bunlara verdiği cevap daima:  Evlat! Ser (Baş) verilir, sır verilmez.  olurdu…

      Bir gece ihtilaflı bir arazi meselesinin çözülmesi için gerekli olan tapu defterinin gece vakti kendisinden istenmesi üzerine: “Fatih Sultan Mehmet Hazretleri’nin kanunnamesine göre, Defterhane’den gece vakti defter çıkarılması men edilmiştir. Sultanımız af buyursunlar, defterleri çıkartamam” şeklinde cevap verir. Saraydan ferman verirler “Alın kellesini” hemen oracıkta derdest edilir. Fakat padişah memurun kanunlara uygun bir davranışta bulunduğunu öğrenince pişman olur ve idamın durdurulmasını ister. Ancak iş işten geçmiş cellât Server Efendi’nin başını çoktan vücudundan ayırmıştır. Duruma çok üzülen sultan, Efendi’nin kabrinin tapu binası içerisine yapılmasını emreder. Tören eşliğinde Server Efendi mezarından çıkarılarak defter-i hakani binasının içerisine gömülür. Memurların evliyası olarak adlandırılan Efendi, “Dede” olur. Kabrinde şu ibare mevcuttur.

“Ser virüb sır vermeyen Server Dede Ruhuna ihlas ile el-Fatiha

Araç çubuğuna atla