Şiva Sevgiyle Başlar

Şiva sevgiyle başlar. Birinci teknik sevgiyle ilgilidir. Çünkü sevgi, gevşediğin en yakın deneyimindir. Eğer sevemiyorsan, gevşemen imkansızdır. Gevşeyebiliyorsan, yaşamın da sevgi dolu bir yaşam olacaktır.

Gergin kişi sevemez. Niye? Gergin kişi daima amaçlı yaşar. Para kazanabilir, fakat sevemez, çünkü sevgi amaçsızdır. Sevgi bir meta değildir. Onu biriktiremezsin; onunla bir mevduat dengesi yaratamazsın; onunla egonu güçlendiremezsin. Aslında sevgi-ötesinde bir anlam, ötesinde bir amaç olmayan-en tuhaf eylemdir. Kendi için var olur, başka bir şey için değil.

Bir şey elde etmek için para kazanırsın; para bir araçtır. Bir ev yaparsın, bir amaç için, içinde yaşamak için bir ev inşa edersin; bu bir araçtır. Sevgi bir araç değildir. Neden seversin, ne için seversin? Sevgi kendi içinde nihayettir. İşte bu yüzden, çıkarcı, mantıklı bir zihin, amaçlar açısından düşünen bir zihin sevemez. Daima, amaçlar açısından düşünen bir zihin gergin olacaktır, çünkü amaç, hiçbir zaman şimdi değil , ancak gelecekte gerçekleştirilebilir.

Bir ev inşa edersin; şu anda içinde oturamazsın. Önce onu inşa etmen gerekir. Bu evin içinde gelecekte oturabilirsin, şu anda değil. Para kazanıyorsun; mevduat dengesi şimdi değil, gelecekte yaratılacak. Araçları “şimdi, şu anda” kullanmak zorundasın; hedefler ise gelecekte gerçekleşecek.

Sevgi daima buradadır. Onun geleceği yoktur. Bu yüzden sevgi, meditasyona bu denli yakındır. Ölüm de meditasyona bu yüzden bu kadar yakındır. Ölüm daima şimdidir. Asla gelecekte gerçekleşemez. Gelecekte ölebilir misiniz? Ancak şimdi ölebilirsiniz. Bu güne dek hiç kimse gelecekte ölmemiştir. Nasıl gelecekte ölebilirsin yada geçmişte ölebilirsin? Geçmiş geçip gitmiştir, ötesi yoktur. Dolayısı ile geçmişte ölemezsin. Gelecek henüz gelmemiştir. Öyleyse nasıl gelecekte ölebilirsin? Ölüm daima şu anda gerçekleşir.

Ölüm, sevgi, meditasyon; bunların tümü şu anda gerçekleşir. Eğer ölümden korkuyorsan, sevemezsin. Sevgiden korkuyorsan, meditasyon yapamazsın. Meditasyondan korkuyorsan, yaşamın da faydasızlaşacaktır-her hangi bir amaç açısından değil, hiçbir mutluluk hissetmeyecek olman açısından faydasızlaşacaktır… Beyhude olacaktır.

Bu üçünü birleştirmek garip gelebilir: Sevgi, meditasyon ve ölüm. Ama değildir. Bunlar benzer deneyimlerdir. Eğer birine kapılabilirsen, diğer ikisine de kapılabilirsin.

Araç çubuğuna atla