Gurudwara

Bağ Kurmak

İngilizcede ‘din’ anlamındaki ‘religion’ sözcüğü Latince ‘religio’dan gelir. Köken bilimi sözlüklerinde, religio sözcüğünün türediği re-ligare fiili ‘birleştirmek, bağ kurmak, insanın Tanrı ile irtibatı’ gibi anlamları ile birlikte aktarılır.

Bizdeki ‘din’ sözcüğü ise, ‘inanç ve ibadet kuralları sistemi’ demek.

Yüceliklerle bir olup karıncaya ulu nazarla bakmanın, deryada damla-damlada derya olmanın yerini kurallar, sistemler aldığında ölüyor insan.

Yunus Ustanın;

“Küfür ile iman dahi, hicap imiş bu yolda

Safalaştık küfürle, imanı yağmaya verdik”

dizelerinde sırladığı hakikati;  bir kısmımız  fark etmeden zikr ediyor, kimimiz  sırrı farketse de ne demiş ola bu Allah dostu  diye merak  etmiyor, küçük  bir azınlık dışında kalan çoğunluğumuz ise ‘şair burada ne demek istiyor ‘ sorusunun cevabını anlayamadan ölüyor.

Araç çubuğuna atla