• Gurudwara

    Karma

    “Karma, insanın özgürlüğünün sonsuz ispatıdır. Düşüncelerimiz, sözlerimiz, davranışlarımız; kendimizi boşlukta üstüne attığımız ağın ipleridir.” Swami Vivekananda Adam, ormanda dolaşırken, çalıların arasında bir tilki görmüş. Ama bu tilkinin dört ayağı da sakatmış. Adam, bu tilki böyle nasıl yaşıyor, merak etmiş. İzlemeye başlamış. Birden çalıların arasından ağzında bir tavukla bir aslan çıkmış gelmiş. Aslan tavuğun yarısını tilkiye vermiş, diğer yarısını kendi yemiş ve çekip gitmiş. Adam bu mucize karşısında donmuş kalmış. “Allah’ım” demiş, “Sen kullarını nasıl koruyup kolluyorsun. Ben de sana teslim oluyor ve kendimi sana bırakıyorum.” Ve gitmiş bir ağacın altına oturmuş, beklemeye başlamış. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş hiçbir şey olmamış. Adam açlıktan ölecek. Ellerini açmış, göğe seslenmiş, “Allahım,…

  • Yoga

    Öz’ün Bilgisi

    On arkadaş hacca gitmeye karar verirler. Bir süre sonra tüm hazırlıklarını tamamlayıp daha makbul olduğu düşüncesi ve maddi imkanlarının kısıtlılığı gibi sebeplerle yürüyerek hac yolculuğuna başlarlar.. Bir nehir geçişine geldiklerinde onları karşıya geçirecek bir kayık bulamadıklarından karşıya yüzmeye karar verirler. Karşı kıyıya ilk liderleri çıkar ve tüm kıyıya çıkanları saymaya başlar; bir, iki, üç… dokuz! Tekrar ve tekrar sayar, ama hep dokuz kişi çıkar. Üzüntüyle durumu diğerleriyle paylaşır. Onlar da sayar, ama her seferinde dokuz çıkar. Otururlar ve kayıp hacı için ağlamaya başlarlar. Onlar oturmuş kayıp hacı arkadaşları için ağıtlar yakarken başka bir yolcu çıkagelir ve neden ağladıklarını sorar. Hacılar hikayelerini anlatır. Yolcu anında sorunu fark eder ve çözer: “her…

Araç çubuğuna atla