• Hayat

  Dini Lider Kimdir

  “Dini rejim, siyasi ve yönetici kadroların siyasetçiler değil din adamlarınca doldurulduğu yönetimlerdir. Diğer bir deyişle dini rejim, din adamlarının yönetimidir. Böylesi bir rejimin doğal sonuçlarından biri de diktatörlüktür. Çünkü din adamı kendini Tanrı’nın emirlerin yerine getiren yeryüzündeki temsilcisi olarak görür. Bundan dolayı diğer insanların, kendi fikirlerini belirtmeye, kararlarını eleştirmeye ya da ona muhalefet etmeye hakları olmadığını düşünür. Dini liderin kendini bir ülkenin lideri olarak görmesinin temelinde halkın oyları ya da onayı değil, kendini dini bir lider olarak değerlendirmesi yatar. Bu yüzden -kendine göre- yaptıklarından ötürü -doğrudan- sorumlu tutulamaz (çünkü sadece Tanrı’nın emirlerini uygulamaktadır) ve bu düşünce tüm diktatörce eylemlerin dayanağıdır. Kendini Tanrı’nın temsilcisi ve yeryüzündeki gölgesi olarak gördüğünden insanların yaşamlarına…

 • Gurudwara

  Bağ Kurmak

  İngilizcede ‘din’ anlamındaki ‘religion’ sözcüğü Latince ‘religio’dan gelir. Köken bilimi sözlüklerinde, religio sözcüğünün türediği re-ligare fiili ‘birleştirmek, bağ kurmak, insanın Tanrı ile irtibatı’ gibi anlamları ile birlikte aktarılır. Bizdeki ‘din’ sözcüğü ise, ‘inanç ve ibadet kuralları sistemi’ demek. Yüceliklerle bir olup karıncaya ulu nazarla bakmanın, deryada damla-damlada derya olmanın yerini kurallar, sistemler aldığında ölüyor insan. Yunus Ustanın; “Küfür ile iman dahi, hicap imiş bu yolda Safalaştık küfürle, imanı yağmaya verdik” dizelerinde sırladığı hakikati;  bir kısmımız  fark etmeden zikr ediyor, kimimiz  sırrı farketse de ne demiş ola bu Allah dostu  diye merak  etmiyor, küçük  bir azınlık dışında kalan çoğunluğumuz ise ‘şair burada ne demek istiyor ‘ sorusunun cevabını anlayamadan ölüyor.

 • Osho

  Din diğerlerinden özgür olabilme kapasitesidir

  Din ayinler demek değildir. Din senin içsel bilincindir. Yüzeydeki şeyler değişebilir ancak öncelikle değişmesi gereken içindedir. Ahlak kuralları başkalarıyla nasıl yaşayacağınla ilgilidir. Başkalarına nasıl yanlış yapmayacağınla ilgilidir. Din ise kendinle nasıl yaşayacağındır. Kendinle nasıl yanlış yapmayacağındır. Hareket merkezin başkaları olmamalıdır. Din kendi içsel tapınağında hareket etmen demektir. Böylece ışık saçan bir insan haline gelebilirsin. Buradaki ışık hareketlerden kaynaklanmaz. Buradaki ışık iyi veya kötüyü içermez. Aynen güneşin ışıklarını saçması gibidir. İçinden gelen ışık iyinin ve kötünün, ahlakın ötesindedir. İngilizce Din kelimesi (religion) –religere– birleştirmek, bir araya getirmek kökünden gelir. Kimle bir araya gelip birleşiyorsun? Kendi varlığınla, kendi varlığının özüyle. Sen kaynaktan geldin ve derin halinle hala öylesin. Sadece köklerini unuttun. Din…

 • Osho

  Yaşam Karşıtı Dinler

  İnsan din adına sömürülmüştür; din adamı ve politikacı tarafından sömürülmüştür. Ve din adamı ve politikacı insana karşı derin bir komplo içindedir. İnsanı sömürmenin yegâne yolu onu korkutmaktır. Bir kez insan korku ile dolu olduğunda o boyun eğmeye hazırdır. Bir kez insan içinde korkudan titrerse kendisine olan güvenini yitirir. O zaman o, herhangi bir aptalca saçmalığa inanmaya hazırdır. Şayet o, kendine güven duyuyorsa bir insanı saçmalıklara inandıramazsın. Unutma, insan asırlardır bu şekilde sömürülmüştür. Sözde dinlerin ticari sırrının hepsi budur: İnsanı korkut, insanı değersiz hissettir, insanı suçlu hissettir, insanın cehennemin kapılarında durduğunu hissettir. İnsanı nasıl bu kadar korkutmalı? Yegâne yol şudur: Hayatı kötüle, doğal olan her şeyi kötüle. Seksi kötüle çünkü o…

 • Hayat

  Etik Değerlerin İnsan Yaşamındaki Yeri

  Etik değerler insanların ortaya koyduğu davranışlarla ilgilidir. Her etik eylemden önce o eyleme biçim veren öznel bir ilke vardır. Bu ilke insanın pratik aklının bir işlevidir. İnsan aklının diğer temel işlevlerinden biri de doğa hakkında bilgi elde etmektir. Bilgi edinme sürecinde aklın yapısal fonksiyonları ile doğanın görünen özellikleri etkileşim halindedir. Aklın bu işlevi teoriktir, ortaya konan bir eylem de olmadığı için etik bir yönü yoktur. Etik davranışlara biçim veren ilkelerin oluşumunda değişik kaynaklar rol oynarlar. Bu kaynakları iç ve dış kaynaklar diye ikiye ayırabiliriz. Kültürel değerler, töre, hukuk kuralları gibi ölçü belirleyen sistemler dış kaynağı oluştururlar. Aklın doğası gereği farkında olduğumuz ödev bilinci, kurala uyma zorunluluğu ve sorumluluk duygusu iç…

Araç çubuğuna atla