• Osho,  Yoga

    Karma

    Geçmiş nedir? Geçmişte neler yaptın? Her ne yaptıysan iyi, kötü, şunu, bunu – her ne yapıyorsan, kendi tekrarını yaratır. Karma kuramı budur. İki gün önce öfkelendiysen, öfkelenmek için belirli bir potansiyel yaratmış oldun: Dün tekrar öfkelenmek için. Sonra onu tekrarladın ve öfkene, öfkeli ruh haline, daha büyük bir enerji verdin, onu daha da köklendirdin, suladın. Şimdi bugün onu daha da büyük bir güçle, daha çok enerjiyle tekrarlayacaksın. Ve yarın yine bugünün bir kurbanı olacaksın. Yaptığın, hatta düşündüğün her hareketin, sürekli olarak sürüp gitmek için kendi yolları vardır, çünkü varlığına bir kanal açmaktadır. Böylece enerjini emmeye başlar. Öfkelenirsin, sonra o ruh halin geçer ve sen artık öfkeli olmadığını düşünürsün; o zaman…

  • Felsefe

    Karma Yasası

    Karma kelimesi/terimi Sanskrit dilindeki ‘yapmak’, eylemde bulunmak’ anlamlarına gelen ‘Kri’ fiilinden türetilmiştir. Geleneksel söylemde evrensel nedensellik yasasıdır. Upanishad’larda belirtildiği üzere, KarmaYasası; İnsanın şimdiki yaşamında ve önceki yaşamlarında bilerek ya da bilmeden kendi yaptıklarının sonuçlarıyla karşılaşmasıdır. Doğu ‘da Karma yasasının 4 biçimde tezahür ettiği aktarılır. 1.Söz, bedensel hareket gibi fiziksel ya da; imaj, düşünce, niyet gibi zihinsel bir eylem /neden 2.Fiziksel ve zihinsel bir eylemin sonucu / neden 3.Varlığın şimdiki ve geçmiş yaşamındaki eylemlerinin sonuçlarının toplamı / nedenler toplamı olarak oluşan Mukadderat 4.Manevi alemin Nedensellik kuralı / nedensellik yasası Dolayısı ile varlığın bugün bulunduğu durum, önceki yaşamlardaki eylemlerinin sonucudur. Şimdiki yaşamında yapmakta olduğu fiziksel ve zihinsel hareketlerle de madde ötesi  var…

Araç çubuğuna atla