Tasavvuf

Adam…

“Derler ki; adamın biri, Müslüman mezarlığına ölü bir köpeği defnetti. Görenler onu, zamanın kadısına şikayet ettiler. Kadı adamı çağırdı ve işin doğrusunu sordu.
Adam:
-Doğrudur, öyle yaptım, çünkü; köpeğin bana vasiyeti böyleydi, onun vasiyetini yerine getirdim, dedi.
Kadı:
-Sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun diye çıkıştı.
Adam:
-Hayır efendim, aynı zamanda bana, kadıya da 10.000 dirhem vermemi vasiyet etti, dedi.

Bunu duyan kadı:
-Rahmetli köpeğin ölümü bizi fazlasıyla üzdü, dedi. İnsanlar, kadının değişen bu tavrına hayret ettiler.
Kadı onlara dedi ki:
-Bu durum sizi hayrete düşürmesin, bu köpeğin geçmişini araştırdım, Ashab-ı Kehf köpeğinin soyundan geldiğini keşfettim.

Bugün çok kimsenin hali budur. Bazı insanların; değerleri, duruşları, menfaat ve maslahatları çerçevesinde değişir. Batıllarına, Hak elbisesi giydirerek, sureti haktan görünerek sunmaya çalışırlar.”

İnsanlar böyledir işte.

Bazıları ‘ Yalan ‘ olur,

Bazıları ‘yılan’.

Çok nadirdir şu yalan dünyada

Adam gibi kalan.
Araç çubuğuna atla