Tasavvuf

Aşık mı üstündür yoksa Maşuk mu? Lütfen insaf edilip fetva verile!

Şeyhu’l İslam Ebû Suud Efendinin soru zembiline şu soru bıraklır;

“Âşık mı üstündür yoksa Mâşuk mu? Lütfen insaf edilip fetva verile!”

El-cevap:

“Azizim! Mâlumdur ki âşık kelimesi iki gözlü harfle yazılır.

‘Ayn’la ve ‘Kaf’la. Binaenaleyh âşık iki gözle bakar ve sever.

Fakat ‘ayn’ın ağzı açık olduğu için aşkı dışa dönüktür.

Mâşuk kelimesi dört gözlü harfle yazılır, ‘mim’, ‘ayn’, ‘vav’, ‘kaf’.

O ise mukabile dört gözle bakar ve sever. Aynı zamanda ‘ayn’ın kafası kapalıdır.

Yani bu aşk derûnî aşktır.

“Saman alevi gibi dışa dönük değildir.”

Araç çubuğuna atla