Zen

Balıkların Sevinci

Chuang Tzu ile Hui Zi (1)  kentin savunma kanalı boyunca keyifle geziyorlardı.

Chuang Tzu dedi ki,

Şu balıklar varoluşlanyla uyum içinde nasıl da oynaşıyorlar. Şunlardaki sevince bakın!

Hui Zi,

Siz balık değilsiniz, dedi; nereden biliyorsunuz balıkların sevincini?

Chuang Tzu yanıtladı:

Siz ben değilsiniz; nereden biliyorsunuz benim balıkların sevincini bilmediğimi?

Hui Zi, Ben siz değilim, doğru, gerçekten de bilemem sizi, Ama siz de balık değilsiniz; öyleyse siz

de balıkların sevincini bilemezsiniz!

Konuşmamızın başına dönelim lütfen,dedi Chuang Tzu:

Siz, balıkların sevincini nasıl biliyorsun, diye sordunuz.

Böyle sordunuz ya, siz biliyorsunuz bu sevinci bildiğimi! Ama madem sordunuz, söyleyeyim: Ben bunu, kıyı boyunca keyifle gezerek biliyorum.(2)

Notlar:

(1)Hui Zi (Huy Dzı) ya da Hui Shi (Huy Şı): Chuang Tzu ‘nun dostu ve karşıtı ünlü mantıkçı filozof.

(2) Chuang Tzu yanıtını  daha ”Siz biliyorsunuz bu sevinci bildiğimi” sözleriyle veriyor. O, ”Siz ben değilsiniz…” derken de Hui Zi’ nun Chuang Tzu’yı bildiği gibi, tüm varlıkların da birbirini bildiklerini göstermiş, ama Hui Zi bu sözleri, ”Siz beni bilemezsiniz..”-gibi, yanlış anlamıştı.

 

‘Bilmediğini bilmek büyüklüktür

Bildiğini bilmemek hastalık’

(Tao Te Ching, 71 .mesel) Burada, doğanın tümüyle uyum yeteneğimizden kaynaklanan bir özbilgi sözkonusu.

Araç çubuğuna atla