Tasavvuf

Dost’a

Sevgi her iki canda da kendini gösterince, kalpler karşı karşıya gelen iki ayna gibi olur, birinde ne varsa öbüründe de o görülür. İşte o zaman kim aşık, kim maşuk belli olmaz. Allah ile kul arasındaki aşk da böyledir: ‘Allah (c.c.) onları sever, onlar da Allah’ı (c.c.) severler.’ (Kur’an, 5/54)

Bu da şunu gösterir ancak Allah’ın sevdiği kullar, Allah’ı severler. Allah (c.c.) sevmediklerine kendisini sevdirmez. İlahi aşk, ilahi sırdır. Bunu kirden pastan arınmış ve nurla yıkanmış gönüller bilir, herkes bilmez.

Emir Hüsrev, Allah dostlarının halini şöyle anlatır:

Ben sen oldum, sen de ben.
Sen, ten içinde can, ben de ten,
Artık ayrı ayrı diyemez kimse bize,
Ne ben ayrıyım senden,
Ne sen ayrısın benden.’

Araç çubuğuna atla