Psikoloji

Evham

Günümüzde yaşananlarla çok benzer bir hikaye eski bir Arap kıssasında(1)  şöyle nakledilir.:

Veba (hastalığı) şehirlerden birine giderken bir adam onu gördü ve sordu:
-Nereye gidiyorsun ey veba?

Veba cevap verdi:
-Şu şehre gidip oranın halkından bin kişinin canını almakla emrolundum.

Bir müddet sonra veba şehri terkederken adam onu görünce dedi ki:
-Yazıklar olsun sana ey veba, ne kadar acımasızsın!..
Sen şehir halkından yirmi bin kişiyi öldürdün.

Veba cevap verdi:
-Ben sadece bin kişiyi öldürdüm.

Geri kalanı (19.000 kişiyi) ise vehm(2)(hastalık korkusu, evham(3) ) öldürdü.

Hastalığın yarısı evhamdır.
Devanın (şifanın) yarısı sükunettir, (kalbin) mutmainliğidir.(4)
Sabr şifanın ilk adımıdır.

Rabbimiz(5) bizi gereksiz evhamdan koru.. Kalbimize sükunet ver.
Sabrı bize azık eyle.

amin

(1)Kıssa: Ders çıkarılması gereken anlatı, olay. Kıssa kelimesi bir kimse yahut bir şeye ait hadiselerin adım adım, nokta nokta takip edilerek anlatılması / hikaye edilmesi ve bu niteliği taşıyan hikayeyi ifade eder. Kelimenin bu etimolojik anlamı, kıssa türü hikayede olayın adım adım izlenecek nitelikte önemli ve ilginç olmasıyla doğru ve gerçekçi olması niteliklerini ön plana çıkarır.

(2)Vehm: Kuruntular

(3)Evham: Kuruntular

(4)Mutmain: İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.

(5)Rabb: Allah’ın öğretmen sıfatıdır.

 

 

Araç çubuğuna atla