Yoga

Ganesha

Kadim öğretilerde bilginin aktarımı için pek çok yolun yanında sembol dili de kullanılmıştır. Bunun birçok nedeninden ilki  bilginin ilgisiz kişilerden saklanmak istenmesi ikinci nedeni ise anlatılmaz olanın anlatılabilmesi içindir.

Aşağıda Genesha figürü üzerinden sembolleri biraz açıklamaya çalışalım.

Ganesha’nın büyük fil kafası bilgiyi, aklı, irfanı temsil eder.

Elindeki balta, arzuların yarattığı acıyı ve ıstırapları yok etmeyi ifade eder. Ganesha bu sembolik baltayla kişinin hayatındaki engelleri kaldırır.

Ganesha’nın diğer elinde tuttuğu kamçı/ip, insanın Tanrı’ya bağlanmasını ve Tanrı’yı sevmesini sağlayan gücü ifade eder.

Karnının büyüklüğü, Ganesha’nın, insan hayatındaki tüm acıları sevgiyle yutup sindirebileceğini, insanın hayatında karşılaştığı kötü olayları da farkındalıkla sindirebilmesinin önemini ifade eder.

Ganesha’nın üzerine bindiği fare, cehaleti ve egoyu temsil eder. Ganesha’nın ufacık bir fare üzerinde gitmesi aklın ve bilginin ışığının, ego ve cehalet karşısındaki üstünlüğünü ifade eder.

Ganesha’nın Lotus çiçeği tutan dördüncü eli, insanın yaşamındaki en yüce gayeyi ruhun evrimini tamamlamasını ve bunun mutluluğunu ifade eder.

Büyük kulakları Ganesha’nın bütün insanları, bütün duaları duyabileceğini ayrıca dinlemenin önemini ve bilgeliği ifade eder.

Ganesha’nın bir dişinin kırık olması, her türlü düalizmi aştığını ifade eder. Ayrıca sembolik Hint mitolojisine göre Ganesha dünyanın en uzun destanlarından olan Mahabharatta’yı yazarken kalemi kırılır ve tek dişini kırarak destanı yazmaya devam eder, kalem vazifesi gören bu diş, bilgiyi ifade etmektedir.Dünyaca ünlü Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita da Mahabharatta destanının içindedir.

Alnındaki Trishula, Ganesha’nın zamanın efendisi olduğunu, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamana bağımlı olmadığını ifade eder.

Duyarlı ve esnek olan fil hortumu, zorlukları göğüsleyebilecek gücü ayrıca iç dünyanın derinliklerinde keşfe çıkarabilecek enerjiyi ifade eder.

Bedeninin duruşu ve hortumu AUM’un tasviridir.

Ayaklarının şekli, dünyada ama dünyadan olmadan yaşamanın önemini ifade eder.

Öne doğru bakan üçüncü el kutsamayı ve koruyuculuğu ifade eder.

Dört kolu dört iç özelliği ifade eder: Zihin, bilgi, ego ve vicdan.

Ganesha, saf farkındalık olan ve bu 4 olgunun insanların içinde oluşmasını sağlayan Atman’ı/özü, ruhu ifade eder…

Araç çubuğuna atla