Felsefe

Hastalıkların Zihinsel Nedenleri

A B D E F G H K L M N P R T V Y Z

– A –

Acı

Suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu daima ceza peşinde koşar

Addison Hastalığı (Bronz Hastalığı)

Duygusal açıdan çok kötü yada yetersiz beslenme. Kendine karşı öfke duyma.
Bkz. Böbrek Üstü Bezleri

Adenoidler – Lenf Bezlerinin Büyümesi

Aile içinde sürtüşme ve tartışmalar. Bu yüzden cocuğun istenmediğini hissetmesi (sanması)

Adetle ilgili rahatsızlıklar

Kadınlığını reddetme. Suçluluk, korku. Üreme organlarının günahkar yada kirli olduguna inanma

– Adet görmeme : Bir kadın olmayı istememe. Kendinden hoşlanmama

– Adet öncesi sendromu : Karışıklığın hakim olmasına izin verme. Gücünü dış etkilere teslim etme. Kadınlık süreçlerini reddetme.

– Ağrılı adet görme : Kendine kızma. Kendi bedeninden ya da kadınlıktan nefret etme.

Bkz. Kadın Hastalıkları

Ağız

Yeni fikirleri ve besini içine almayı temsil eder.

Ağız iltihapları        : Dudakların irinli sözcükleri zapt etmeleri. Suçlama.

Ağız kokusu           : Öfke ve intikam düşünceleri

Ağız rahatsızlıkları : Sabit görüşlülük. Dar kafalılık. Yeni fikirleri kabullenememe

Bkz. Pis kokan soluk

Ağlama

Gözyaşları hayatın ırmaklarıdır. Üzüntü ve korkudan olduğu kadar sevinçten de akarlar.

Ağlayamama – Kuru gözlülük

Öfkeli gözler. Sevgiyle görmeyi reddetme. Bağışlamaktansa ölmeyi yeğleme. Kinci olma.

Ağrılar

Sevgi ve destek bulma özlemi.

Aids

Kendini savunmasız ve umutsuz hissetme. Kimsenin kendini umursamadığını düşünme.Yeterince iyi olmadığı konusunda güçlü bir kanı. Kendinden vazgeçme.Cinsel sucluluk duygusu.

Bkz. Zührevi Hastalık

Akciğer

Hayatı içine alma kapasitesini temsil eder.

Akciğer rahatsızlıkları : Depresyon. Keder. Hayatı içine almaktan korkma. Kendinde hayatı doya doya yaşama hakkını görmeme.

Bkz.Zatürre

Akne – Ergenlik Sivilcesi

Kendini kabullenmeme. Kendinden hoşlanmama.

Alerjiler

Kime karşı alerjiniz var ? Kendi gücünü yadsıma.

Bkz. Saman Nezlesi

Alkolizm

Anlamsızlık duygusu. Yararsızlık, suçluluk, yetersizlik hissetme. Kendini reddetme.

Alzheimer Hastalığı

Dünyayı olduğu gibi kabul etmeyi, onunla ilişki kurmayı reddetme. Umutsuzluk ve çaresizlik (acizlik) Öfke.

Bkz. Bunama, Dementia

ALS – Amyotropik Lateral Skleroz – Lou Gehrig Hastalığı

Kendi değerini kabullenme konusunda isteksizlik. Başarıyı yadsıma.

Anemi

“Evet-ama” tutmu. Sevinçten yoksunluk. Hayattan korkma. Kendini yeterince iyi bulmama.

Anfizem

Hayatı içine almaktan korkma. Vazgeçme. Kendini yaşamaya değer bulmama.

Anjin

Kendi adına konuşamayacağı ve ihtiyaçlarını talep edemeyeceği konusunda güçlü bir inanç.

Bkz. Boğaz ağrısı, Bademcik İltihabı

Anksiyete – Yürek darlığı

Hayatın akışına yaşam sürecine güvenmeme.

Anoreksi – Aşırı iştahsızlık

Kendi hayatından vazgeçme. Aşırı korku. Kendinden nefret etme kendini reddetme.

Bkz. İştah Kaybı.

Apandisit

Korku. Hayattan korkma. Akışın önünü kesme.

Apse

Düşünceleri incinmeler, küçümsenmeler ve intikam arzusu üzerine mayalandırma.

Arpacık

Yaşama öfkeli gözlerle bakma. Birisine kızgınlık duyma.

Bkz. Göz Rahatsızlıkları

Arteryoskleroz – Damar Sertliği

Direnç, gerilim. Aşırı dar görüşlülük. İyi ve güzeli görmeyi reddetme.

Bkz. Damar Sertliği

Artrit

Sevilmediğini hissetme. Kendini ve başkalarını sürekli eleştirme içerleme. Her şeyin kusursuz olmasını aşırı derecede isteme.

Bkz. Eklemler

Artritli Parmaklar

Cezalandırma arzusu. Suçlama. Kendini aldatılmış, mağdur edilmiş hissetme, bir kurban gibi hissetme. Burada olmak istememe.

Aşırı Hareketlilik

Korku. Kendini baskı altında ve çılgın hissetme.

Aşırı Havalandırma

Korku. Değişikliğe direnme. Yaşam sürecine güvenmeme.

Bkz. Boğulma Krizleri, Solunum Rahatsızlıkları

Aşırı Kiloluluk

Hayattan korkma. İncinme, aşağılanma, eleştiri veya cinsellikten korunma ihtiyacı duyma. Duygulardan kaçma. Güvensizlik kendini reddetme. Doyum arama.

Bkz. Şişmanlık

Astım

Boğucu sevgi. Kendi bireyliğini, bağımsızlığını hissetmeme.Kendini bastırılmış, boğulmuş hissetme. Bastırılmış ağlama.

Bebeklerde ve çocuklarda : Hayattan korkma. Burada olmak istememe.

Atardamarlar

Yaşama sevincini taşırlar.

Ateş

Yakıcı öfke.

Ayak Bilekleri

Eğilmezlik.(Esneklikten yoksunluk) ve suçluluk duygusu.Ayak bilekleri zevk alabilme yeteneğini temsil ederler.

Ayak Mantarı

Kabul edilmemekten kaynaklanan düş kırıklığı ve sinirlilik. Bunları rahatlıkla geride bırakıp ilerleyememe.

Ayak Parmakları

Geleceğin küçük ayrıntılarını temsil ederler.

Ayak Rahatsızlıkları

Gelecekten ve hayatta ilerleyememekten korkma.

Ayak Tabanı Siğili

Anlayışınızın temeline, kaynağına öfke duymanız. Geleceğe de yansıtılan düş kırıklığı.

Ayak Tırnağının Batması

İleriye doğru yönelmeye, ilerlemeye hakkı olup olmadığı konusunda endişe ve suçluluk duyma.

Ayaklar

Kendimiz, başkaları ve hayatla ilgili anlayışımızı temsil ederler.

– B –

Bacak Rahatsızlıkları

Gelecekten korkma. İlerlemek istememe yada belli bir yönde ilerlemek istememe.

Bacaklar

Bizi hayatta ilerletirler.

Bağdemcik İltihabı

Korku. Bastırılmış duygular. Boğulmuş yaratılcılık, yapmak istediği şeyi yapamama.

Bağımlılıklar – Tiyakilikler

Kendinden kaçış. Korku. Kendini nasıl seveceğini bilememe.

Bağırsak Rahatsızlıkları

Eskiyi artık ihtiyaç duyulmayanı bırakmaktan korkma.

Bağırsaklar

Özümseme, massetme ve artıkları (işe yaramayan şeyleri) kolaylıkla çıkarıp atmayı temsil ederler.

Baş Ağrıları

Kendini muteber görmeme.Kendini eleştirme. Korku.

Baş Dönmesi

Kararsız dağınık düşünme.Dikkatle bakıp görmeyi reddetme.

Basurlar

Son teslim tarihleri (yetiştirememe) korkusu. Geçmişe duyulan öfke Bırakmaktan koyuvermekten korkma.Kendini yük altında hissetme.

Bayılma

Korku. Başa çıkamayıp bırakma. Geçici olarak bilincini yitirme.

Beden Korkusu

Korku. Kendinden hoşlanmama. Başkalarından korkma.

Bedenin Sağ Tarafı

Dışarıya vermeyi, bırakmayı, erkek enerjiyi, erkekleri baba temsil eder.

Bedenin Sol Tarafı

Alıp kabul ediliciği, içeri almayı, dişi enerjiyi, kadınları anayı temsil eder.

Bel Soğukluğu

Kötü bir insan olduğu için cezalandırılma ihtiyacı duyma.

Bkz. Zührevi Hastalık

Bellek Yitimi – Unutkanlık

Korku. Hayattan kaçış. Kendine sahip çıkmama.

Bereler

Kendine öfkelenme ve suçluluk duygusu.

Bkz. KesiklerYaralar

Besin Zehirlenmesi

Başkalarının kontrolu ele almalarına izin verme.Kendini korumasız, savunmasız hissetme.

Beyaz Akıntı

Kadınların erkekler karşısında güçsüz olduklarına inanma. Bir sevgiliye eşe karşı öfke duyma.

Bkz. Kadın Hastalıkları, Döl Yolu İltihabı

Beyaz Saç

Gerilim. Baskı altında olduğuna fazla zorlandıgına ınanma.

Beyin

Bilgisayarı anahtar tablosunu temsil eder.

Beyin Felci   : Aileyi bir sevgi eylemi içinde birleştirme ihtiyacı

Beyin Uru    : Bilgisayara yuklenmiş yanlış inançlar. İnatcılık .Eski düşünce kalıplarını değiştirmeyi reddetme.

Beyin Omurilik Menenjiti

Hastalıklı düşünme biçimi ve hayata karşı şiddetli öfke duyma.

Böbrek Rahatsızlıkları

Eleştirme, düş kırıklığı, başarısızlık. Utanç. Küçük bir çocuk gibi tepki gösterme.

Böbrek Taşları

Halledilmemiş çözülmemiş öfke yumruları.

Böbrek Üstü Bezi Rahatsızlıkları

Bozguna uğrama. Artık kendine bakmama, kendisiyle ilgilenmeme. Endişe, korku.

Bkz. Addisson ve Cushing

Boğaz

İfadenin yolu. Yaratıcılık kanalı

Boğaz Ağrısı      : Öfkeli sözcükleri zaptetme. Kendini ifade edemiyeceğini, bu konuda aciz olduğunu hissetme.

Bkz. AnjinBademcik İltihabı

Boğaz Rahatsızlıkları : İnsanın kendisi adına rahatça, çekinmeden, açıkca konuşamaması, öfkesini yutup göstermemesi. Yaratıcılığın bastırılmış olması. Değişmeyi reddetme

Boğaz Tıkanması (üzüntüden) : Korku. Yaşam sürecine güvenmeme.

Boğulma Krizleri

Korku. Yaşam sürecine güvenmeme.Çocukluk dönemine saplanıp kalmış olma.

Bkz. Aşırı HavalandırmaSolunum Krizleri 

Boyun – Boyun Omurları

Esnekliği temsil eder. Arkada ne olduğunu görme yeteneği.

Boyun Rahatsızlıkları : Bir meselenin diğer yönlerini, başkalarının bakış açılarını görmeyi reddetme. İnatçılık, eğilmezlik.

Boyun Tutulması      : Kararından dönmez boyun egmez bir inatçılık.

Bkz. Omurga Çarpıklıkları, Özel Bölüm

Bright Hastalığı

Kendini hiçbir şeyi doğru dürüst yapamayan ve yeterince iyi  olmayan bir çocuk gibi hissetme. Bir başarısızlık. Kayıp.

Bkz. Nefrit 

Bronşit

Huzursuz bir aile ortamı. Tartışmalar ve bağırışma. Bazen sessiz bir sürtüşme.

Bkz. Solunum RahatsızlıklarıSolunum Yolu Hastalıkları

Bunama

Çocukluğun sözde güvenliğine geri dönüş.Bakım ve ilgi talep etme. Çevresindeki kişileri bir yönetme biçimi.

Hayatın yükünden kaçış.

Bkz. Alzheimer, Dementia

Bunyon – Ayak başparmağı eklemindeki çıkıntı

Hayat deneyimlerini neşesiz bir biçimde karşılama.

Burkulma

Öfke ve direnme. Hayatında belirli bir yöne gitmek istememe. 

Bursit

Eklemlerin ve kas krişlerinin arasındaki keselerin iltihaplanması

Bastırlmış öfke. Birine vurmak isteme. 

Burun

Kendi kendini tanımayı, kabullenmeyi temsil eder.

Burun akması    : Yardım isteme. İçsel feryat, ağlama

Burun kanaması : Tanınma, kabul edilme ihtiyacı duyma.Umursanıp önemsenmediğini hissetme. Sevgi isteme.

Burun tıkanması : Kendi degerini tanıyıp kabullenmeme.

– CÇ –

Candida

Kendini çok dağılmış hissetme. Bir hayli düş kırıklığı ve öfke.

ilişkilerde çok şey talep etme ve karşısındakine güvenmeme.

Büyük alıcılar.

Bkz. Pamukçuk

Çene Rahatsızlığı

Öfke. İçerlerne. İntikam alma arzusu 

Cilt – Deri

Bireyselliğimizi temsil eder.

Cilt Deri Rahatsızlıkları :

Bireyselliğimizin tehdit edildiğini hissetmemiz. Endişe, korku.

Başkalarının üzerimizde güce sahip olduklarını hissetmemiz.

Eski, gömülmüş karışıklık.

Bkz. KurdeşenSedef Hastalığıİsilik

 

Ciltteki Beyaz Başlı Küçük Yağ Birikimi

Çirkinliği gizleme.

Bkz. Sivilceler

Ciltteki Siyah Başlı Küçük Yağ Birikimi

Küçük öfke patlamaları.

Bkz. Sivilceler 

Cinsel Soğukluk – Frijide

Korku. Zevki yadsıma, reddetme. Cinsel ilişkinin kötü bir şey olduğuna inanma. Duyarsız eş yada sevgililer. Babadan korkma.

Çıbanlar – Kan Çıbanları

Kişinin öfkesinin taşıp, galeyana gelmesi.

Bkz. Şirpence 

Çocuk Felci

Felç edici kıskançlık. Birisini durdurma arzusu. 

Çocuk Hastalıkları

Takvimlere, toplumsal kavramlara ve yanlış kurallara inanma. Çevredeki yetişkinlerin çocuksu davranışlar sergilemeleri.

Çürükler – Ezikler

Yaşamdaki küçük darbeler. Kendini cezalandırma. 

Cushing Hastalığı

Zihinsel dengesizlik. Ezici, baskı yapıcı fikirleri fazlasıyla üretme Kendini yenik düşmüş, güçsüz hissetme.

Bkz. Böbrek Üstü Rahatsızlıkları

Cüzam

Hayatla hiçbir şekilde başa çıkamama. Yeterince iyi yada temiz olmadığına dair köklü bir inanç.

– D –

Dalak

Sabit fikirler, saplantılar. Bir şeyler hakkında sürekli tedirginliklereve endişelere sahip olma.

Damar Sertliği

Bkz. Arteryoskleroz 

Dementia

Dünyayı olduğu haliyle kabullenmeyi, onunla ilişki kurmayı reddetme. Umutsuzluk ve öfke.

Bkz. AlzheimerBunama 

Delilik – Cinnet (Psikiyatrik Hastalık)

Aileden kaçış. Hayatın yükünden kaçış, geri çekilme. Hayattan zor gücüyle ayrılış. 

Denge Bozukluğu

Dağınık düşünme biçimi. Düşüncelerini bir merkezde  toplayamama. 

Deniz Tutması

Korku. Ölüm korkusu. Kontrolü yitirme.

Bkz. Taşıt Tutması 

Depresyon – Çökkünlük

Sahip olma hakkına sahip olmadığını hissetmekten kaynaklanan kızgınlık. Umutsuzluk. 

Deri Sertleşmesi – Yaşlılarda

Kendini hayattan koruma. Orada olma ve kendine iyi bakabilme konusunda kendine güvenmeme.

Devasız Hastalık

Bu aşamada artık dış vasıtalarla tedavi edilemez. İyileştirmek için içe yönelmeliyiz. Bu hastalık hiçlikten geldi ve yine hiçliğe geri dönecektir.

Dil

Hayatın zevklerini neşeyle tatma yeteneğini temsil eder.

Dirsek

Yön değiştirme ve yeni deneyimleri kabul etmeyi temsil eder.

Bkz. Eklemler 

Diş Eti Kanaması

Hayatında verdiği kararlardan sevinç duyamama.

Diş Eti Sorunları

Verdiği kararları sürdürememe kararsızlık. 

Diş Rahatsızlıkları

Uzun süren kararsızlık. Fikirleri analiz edip kararlar verme konusunda yetersizlik.

Bkz. Kök Kanalı 

Disk Kayması

Hayat tarafından hiç desteklenmediğini hissetme (sanma). Kararsızlık.

Dişler

Kararlan temsil ederler.

Bkz. Kök Kanalı

Diz

Gurur, kibir ve egoyu temsil eder.

Diz Rahatsızlıkları : İnatçı ego ve gurur. Eğilmezlik, esnek olamama. Korku.

Teslim Olmama

Bkz. Eklemler

Dizanteri

Korku ve yoğun öfke.

Ampili   : Onların size saldırmak üzere dışarıda beklediklerine inanma

Basili    : Zulüm, baskı ve umutsuzluk. 

Doğum

Hayat sahnesinin bu bölümüne girişi temsil eder. 

Doğuştan Sakatlık

Karmik. Böyle dünyaya gelmeyi siz seçtiniz. Ana-babamızı  ve çocuklarımızı biz seçeriz. Bitmemiş iş. 

Döl Yatağı

Yaratıcılığın yuvasını temsil eder. 

Döl Yolu İltihabı

Sevgiliye ya da eşe öfke duyma. Cinsel yönden suçluluk duygusu. Kendini cezalandırma.

Bkz. Kadın HastalıklarıBeyaz Akıntı

Doymaz İştah

Umutsuz dehşet. Kendinden nefretin çılgın bir doldurma ve boşaltması.

Düşük

Korku. Gelecek korkusu. “Şimdi değil-sonra.” Uygun olmayan zamanlama.

Duyarlılık Bozukluğu

(Nesnel bir neden olmadan deride iğnelenme, sızlama veya ürperme hissetme.)

Sevgi ve ilgiyi kısıtlama, göstermeme. Zihnen cansızlaşma.

 

– E –

Egzama

Soluk kesici kin. Zihinsel patlamalar.

Eklemler

Hayattaki yön değişikliklerini ve bu hareketlerin rahatlığını, kolaylığını temsil ederler.

Bkz. ArtritDirsekDizOmuzlar

El Bileği

Hareket ve kolaylığı, rahatlığı temsil eder.

Eller

Tutma ve ele alma. Kavrama ve sıkı tutma. Tutup kavrama ve bırakma. Okşama. Sıkıştırıp acıtma. Deneyimlerle ilişki kurmanın, başa çıkmanın tüm yolları.

Enfeksiyon

Sinirlenme, öfke, sıkıntı.

Bkz. Viral Enfeksiyon

Epstein – Barr Virüsü

Kişinin kendi sınırlarını aşırı zorlaması. Yeterince iyi olamama  korkusu. Tüm içsel desteğini boşaltıp tüketme. Gerilim virüsü.

Erbezleri

Erkek prensip. Erkeklik.

Eritem – Deri Veremi

Vazgeçme, pes etme. Kendini savunmak, hakkını talep etmektense ölmeyi yeğleme. Öfke ve cezalandırma.

– F –

Felç

Korku. Dehşet. Bir durumdan ya da kişiden kaçış. Direnme.

Filebit

Öfke ve düş kırıklığı. Hayatındaki sınırlamalar, yoksunluklar ve mutsuzluk için başkalarını suçlama. 

Fistül

Korku. Serbest bırakma, koyuverme sürecinde bir tıkanma. 

Fıtık

Kopmuş, uyumu bozulmuş ilişkiler. Gerilme, zora gelme, sorumluluklar, yanlış yaratıcı ifade.

Frengi

Cinsel suçluluk duygusu.Gücünüzü ve etkinliğinizi teslim etmeniz.

Bkz. Zührevi Hastalıklar

– G –

Gastrit

Süregelen belirsizlik. Kötü beklentiler. Kaygılanma.

Bkz. Mide RahatsızlıklarıÜlserler

Gaz Sancıları

(Gazlı ya da yelli olma)

Sıkı tutma. Korku. Sindirilmemiş fikirler. 

Geğirme

Korku. Hayatı çok hızlı bir biçimde içine tıkıştırma. 

Göz Rahatsızlıkları

Kendi hayatınızda gördüğünüz şeyden hoşlanmamanız.

Akçıl Gözbebekli    : Şuanda karşı karşıya bulunduğu şeye,dosdoğru bakmaya korkma

Astigmatizm           : “Ben” sorunu. Kendini gerçekten görmekten, kendi benliğiyle karşılaşmaktan korkma.

Glokom  (Karasu) : Katı bir bağışlamazlık. Çoktan beri süren incinmelerin baskısı. Bunlara boğulmuş olma.

Hipermetropluk     : Şimdi’den (yaşanan andan) korkma.

Katarakt (Aksu)     : İleriye neşe ve umutla bakamama. Karanlık gelecek beklentisi

Çocuklarda           : Ailede olup bitenleri görmek istememe

Keratit                  : Aşın öfke. Karşısındaki kişilere ya da şeylere vurma arzusu.

Miyopluk              : Gelecekten korkma. Önünde olana güvenmeme

Şaşılık                 : Dışarıda olanları görmek istememe. Ayrı amaçlar peşinde olma.

Bkz. Arpacık

Gözler

Geçmişi, şimdiyi ve geleceği berrak bir biçimde görebilme yeteneğini temsil ederler. 

Grip

Kitle olumsuzluğunu ve inançlarını benimseme. Korku.

İstatistiklere inanma.

Bkz. Solunum Yolu Hastalıkları

Guatr

Acı çektirildiği, cezalandırıldığı için nefret duyma. Kendini kurban olarak görme. Kendisini hayatta engellenmiş hissetme.

Bkz. Troit

Güçsüzlük

Zihinsel dinlenme ihtiyacı. 

Güneş Sinir Ağı – Karın Boşluğu

Metanet, sebat tepkileri. Sezgisel gücümüzün merkezi. 

Gut – Damla Hastalığı

Hakim olma (tahakküm etme), üstün olma ihtiyacı duyma.

Sabırsızlık, öfke

– H –

Hareket Tutması

Korku. Kontrolü einde tutamama korkusu

Bkz. Deniz TutmasıTaşıt Tutması

Hazımsızlık

Korku, endişe, dehşet hissetme. Sızlanma ve homurdanma.

Hepatit

Değişikliğe direnme. Korku, öfke, nefret. Karaciğer öfke ve gazabın yeridir.

Bkz. Karaciğer Rahatsızlıkları

Hilal Hücreli Kansızlık

Kişinin “yeterince iyi olmadığı” inancının yaşam sevincini yok etmesi.

Hiperglisemi

Bkz. Şeker Hastalığı

Hipofiz

Kontrol merkezini temsil eder.

Hipoglisemi

(Kandaki normal şeker oranının azalması.)

Hayatın sorumlulukları, yükleri yüzünden bunalma. “Hayatın ne anlamı var?” tipi duygu ve  düşüncelerin egemen oluşu.

Hodgkin Hastalığı – Lenf Bezi Kanseri

“Yeterince iyi olmama” konusunda çok büyük bir korku ve kendini suçlama. İnsanın -kanın kendini besleyecek özü kalmayıncaya dek- çılgınca sürdürdüğü kendini kanıtlama yarışı içinde yaşam sevincini unutması.

Horlama

Eski düşünce kalıplarını bırakmayı inatçı bir biçimde reddetme. 

Huntington Hastalığı

Başkalarını değiştiremediği için içerleme. Umutsuzluk.

– Iİ –

İdrar Tutamama

Duygusal taşma. Duygularını yıllarca kontrol etmenin yarattığı birikim. 

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Kızgınlık. Genellikle karşı cinsten birine ya da bir sevgiliye içerleme. Başkalarını suçlama.

Bkz. SistitPolinefrit

İdrar Yolu İltihabı

Öfkeli duygular. Kızgın olma. Suçlama. 

İktidarsızlık

Cinsel baskı, gerilim, suçluluk duygusu. Toplumsal inançları benimseme. Eski bir eşe karşı kin duyma. Anneden korkma. 

İltihaplanma

Korku. Son derece öfkelenme. Öfkeli düşünme. 

İncikler

İdeallerin yıkılmaları. İncikler hayat standartlarını temsil ederler.

İnme (Nüzul)

Vazgeçme. Direnme. Değişmektense” ölmeyi yeğleme. Hayatı reddetme. 

İntihar

Hayatı yanlızca siyah-beyaz olarak görme. Başka bir çıkış yolu görmeyi reddetme. 

İshal

Korku. Reddetme. Kaçış. 

İsilik

Gecikmelerden ötürü sinirlenme. Dikkat çekmek için çocuksu bir yol.

Bkz. KurdeşenCilt Deri

Isırıklar

Korku. Her türlü küçümsenmeye açık olmak.

Hayvan   : İçe dönmüş öfke. Cezalandırılma ihtiyacı olması.

Böcek     : Küçük şeylerle ilgili suçluluk duygusu.

İskelet

Yapının çöküşü. Kemikler hayatımızın yapısını temsil eder.

Bkz. Kemikler

İştah

Aşırı İştah   : Korku. Korunma ihtiyacı duyma. Duyguları yargılama.

İştah Kaybı : Korku. Kendini koruma. Hayata güvenmeme.

Bkz. Anoreksi

 

– K –

Kabarcıklar

Direnç. Duygusal korunmadan yoksunluk.

Kabızlık

Eski fikirlerden vazgeçmeyi reddetme. Geçmişe saplanıp kalma. Bazen de cimrilik. 

Kadın Hastalıkları

Kendinden vaz geçme. Kadınlığı reddetme. Dişi prensibi reddetme.

Bkz. Adet GörmemeAğrılı Adet GörmeBeyaz AkıntıDölyolu İltihabıLifli Urlar

Kalça Rahatsızlıkları

Büyük kararlar alarak ileriye yönelmekten korkma. İleride kendisine yönelmeyi gerektirecek bir şey bulamama.

Kalçalar

Bedeni kusursuz bir denge içinde taşırlar. İleriye yönelmede başlıca itici güçtürler.

Kalp

Sevgi ve güvenlik merkezini temsil eder.

Kalp Krizi                : Para ya da mevkii uğruna kalbindeki tüm neşe ve sevinci yok etme.

Kalp Rahatsızlıkları : Çoktan beri süren duygusal sorunlar. Sevinçten yoksunluk. Kalbin katılaşması. Fazla çabalama. Aşırı duygusal ya da zihinsel gerilim altında olduğuna inanma.

Kalp Tronbozu        : Kendini yalnız ve panikte hissetme. “Ben yeterince iyi değilim. Yaptığım yeterli değil. Asla başaramayacağım” yaklaşımı.

Bkz. Kan

Kan

Bedende özgürce dolaşan sevinci temsil eder.

Kan Basıncı   : Bkz. Tansiyon

Kan Dolaşımı : Duyguları olumlu yollardan ifade etme ve böyle hissetme yeteneğini temsil eder.

Kan Hastalıkları : Sevinçten yoksunluk. Fikirlerin yeterince dolaşım halinde olmaması. Bkz. Lösemi

Kan Pıhtılaşması : Yaşama sevincinin akışını engelleme.

Bkz. Kalp

Kanama

Sevincin dışarı akması. Öfke. 

Kangren

Zihinsel marazilik. Zehirli düşüncelerle yaşama sevincini boğma. 

Kanser

Derin biçimde incinme, yaralanma. Uzun zamandır süren kızgınlık. İnsanı yavaş yavaş yiyip bitiren derin bir sır ya da üzüntü. Nefretleri taşıma.

Kansızlık

Bkz. Anemi 

Karaciğer

Öfke ve ilkel duyguların yeri.

Karaciğer Rahatsızlıkları  : Kronik yakınma (şikayet etme). Kendini kandırmak için her şeye kusur bulma, bu eğilimi haklı görme. Kendini kötü hissetme.

Bkz. HepatitSarılık 

Karın Krampları

Korku. Süreci durdurma. Hayatın akışıyla ilerlemeyi reddetme.

Kasık Kemiği

Üreme organları ile ilgili korunmayı temsil eder. 

Kaşıntı

İnsanın kendi doğasına zıt düşen arzular duyması. Doyumsuzluk. Vicdan azabı. Kaçmak ya da kurtulmak için kaşınma. 

Kaslar

Yeni deneyimlere direnme. Kaslar hayatta hareket etme yeteneğimizi temsil eder.

Kasların gelişmemesi

“Bu yaşam büyümeye değmez” yaklaşımı.

Kayıtsızlık

Hisetmeye direnç. Kendi kendini uyuşturma. Korku.

Kazalar

Kendi adına çekinmeden konuşamama. Otoriteye karşı başkaldırı. Şiddete, zor gücüne inanma. Kazaları biz kendimize çekeriz.

Kekeleme

Güvensizlik. Kendini ifade eksikliği. Ağlamasına izin verilmemiş olması.

Kellik

Korku. Gerilim. Herşeyi kontrol altında tutmaya çalışma. Yaşam sürecine güvenmeme.

Kemik İliği

İnsanın kendisi hakkındaki en derin inançlarını temsil eder. Kendinizi nasıl desteklediğinizi, kendinize nasıl baktığınızı gösterir.

Kemik Sorunları

Kırılmalar – Çatlamalar  : Otoriteye karşı başkaldırı

Kemik deformasyonu    : Zihinsel baskı ve gerginlik. Kaslar yeterince gerlilemiyorlar. Zihinsel devingenlik, akışkanlık kaybı.

Bkz. OsteomiyelitOsteoporoz 

Kemikler

Evrenin yapısını temsil eder.

Bkz. İskelet

Kesikler

Kendi kurallarınıza uymadığınız için kendi kendinizi yaralamanız.

Bkz. YaralarBereler 

Kistik Fibrosis

Hayatın yolunda gitmeyeceğine aşırı inanma. “Zavallı ben” duygusu.

Kistler

Eski acı verici filmi oynatıp durma. Yaraları besleme. Yanlış (marazi) gelişme.

Kıç – Kaba Etler

Gücü temsil eder. Gevşek kaba etler güç kaybını gösterir.

Kıllanma

Üstü örtülü öfke. Kullanılan örtü çoğunlukla korkudur. Suçlama arzusu. Çoğunlukla kendine bakıp besleme konusunda bir isteksizlik söz konusudur. 

Kısırlık

Korku ve yaşam sürecine direnme ya da ana babalık deneyimize ihtiyacı olmama.

Kıvrım Bağırsak İltihabı – Crohn Hastalığı

Korku. Endişe. Kendini yeterince iyi bulmama.

Kök Kanalı

Artık hiç bir şeyden destek alamama. Kök inançların yıkıma uğraması.

Bkz. Dişler

Kolestrol – Damarların Tıkanması

Mutluluk kanallarını tıkama. Mutluluğu kabullenmekten korkma.

Kolik

Zihinsel öfke, sabırsızlık. Çevreden sıkılıp rahatsız olma. 

Kollar

Hayat deneyimlerini taşıma (dayanma) gücü ve yeteneğini temsil ederler. 

Koma

Korku. Birisinden ya da bir şeyden kaçış. 

Konjonktivit

Bir beklentinizle ilgili öfke ve düş kırıklığı.

Bulaşıcı   : Öfke ve düş kırıklığı. Görmek istememe.

Kramplar

Gerilim. Korku. Sıkı tutma, sürdürme.

Krup Hastalığı

Bkz. Bronşit 

Kuduz

Öfke. Şiddetin kaba gücün çözüm olduğu inancı.

Kulak Ağrısı

Kulak iltihabı: Dış/Orta Kulak Kanalı/İç Kulak

Öfke. İşitmek istememe. Çok fazla gürültü, karışıklık. Tartışan ana baba.

Kulak Çınlaması

Dinlemeyi reddetme. İç sesini işitmeme. İnatçılık.

Kulaklar

İşitme kapasitesini temsil ederler.

Kurdeşen (Ürtiker)

Küçük gizli korkular. Pireyi deve yapma.

Bkz. İsilikCilt-Deri

Kusma

Fikirleri şiddetle reddetme. Yeni’den korkma.

– L –

Larenjit

Konuşamayacak kadar çok kızmış olma. Çekinmeden, açıkça söylemekten korkma. Otoriteye içerleme. 

Lenf Hastalıkları

Zihin artık. hayatın asli öneme sahip yanları -Sevgi ve Mutluluk- üzerine yeniden odaklanması gerektiği uyarısı.

Lifli Urlar ve Kistler

Bir eşin ya da sevgilinin açtığı yarayı besleme. Kadınlık ego’suna bir darbe yeme.

Bkz. Kadın Hastalıkları

Lösemi

İlhamı vahşi bir biçimde yok etme. “Ne anlamı var ki?” yaklaşımı

Bkz. Kan Hastalıkları

Lou Gehrig Hastalığı

Bkz. Amyotropik Lateral Skleroz

– M –

Makat

Salıverme noktası. Yük çöp boşaltma yeri.

Makat ağrısı   : Suçluluk duygusu. Cezalandırılma arzusu duyma. Kendini yeterince iyi bulmama.

Makat apsesi : Bırakmak salıvermek istemediğiniz bir şeyle ilgili kızgınlık.

Fistül             : Gereksiz, değersiz şeyleri tümüyle bırakamamış olma. Geçmişin çerçöpünden hala etkilenme.

Kanaması      : Öfke ve düş kırıklığı

Kaşınması     : Geçmişe ilişkin suçluluk duygusu. Vicdan azabı.

Bkz. Basurlar

Mantar Hastalığı

Başkalarının canınızı sıkmalarına, sizi sinirlendirmelerine izin vermeniz. Kendinizi yeterince iyi ya da temiz hissetmemeniz. 

Marazi Oluşumlar

Eski incinmeleri, yaraları besleme. Öfke ve dargınlığı biriktirme. 

Mastit

Bkz. Meme Rahatsızlıkları 

Mastoid İltihabı

Öfke ve düş kırıklığı. Olan bitenleri duymak istememe. Genelde çocuklarda ortaya çıkar. Anlayışı bozan korku.

Meme Rahatsızlıkları

Kedini beslemeyi reddetme. Herkesi kendi önüne geçirme.

Meme kistleri, şişleri, ağrıları : Aşırı annelik etme, Aşırı koruma. Zorbacı bir tutuma varan aşırı müdahele.

Bkz. Mastit

Memeler

Annelik etmeyi ve beslenmeyi temsil ederler.

Mide

Besinleri taşır. Yeni fikirler ve deneyimleri sindirir.

Mide Bulantısı          : Korku. Bir fikri ya da deneyimi reddetme.

Mide Ekşimesi         : Korku. Korku. Korku. Sıkıştırıcı korku.

Mide Ülseri              : Korku. Yeterince iyi olmadığına inanma. Birilerini hoşnut etmeye can atma.

Mide Rahatsızlıkları : Büyük korku, dehşet. Yeni’den korkma. Yeni’yi özümsüyememe.

Bkz. GastritÜlserler

Migren

Kusursuz olma isteğiyle kendi üzerinde alırı baskı yaratma. Epey bastırılmış öfke. Hayatın akışına direnme. Cinsel korkular. (Ağrı çoğunlukla masturbasyonla giderilebilir)

Bkz. Baş Ağrıları 

Multipl Skleroz

Beyin ve omurga dokularının sertleşmesi.

Zihinsel katılık, katı yüreklilik, demir irade, eğilmezlik, korku. 

Müzmin Hastalıklar

Değişmeyi reddetme. Gelecekten korkma. Kendini güvenlikte hissedememe.

– N –

Nasırlar

Katılaşmış kavramlar ve fikirler. Katılaşmış korku. 

Nefrit

Düş kırıklığı ve başarısızlığa aşırı tepki duyma

Bkz. Bright Hastalığı

Nevralji

Bir suç için cezalandırma. Bir iletişim nedeniyle şiddetli ıstırap duyma ve kendine eziyet etme.

Nezle

Aynı anda çok fazla şeyin olup bitmesi. Zihinsel karmaşa, düzensizlik. Küçük incinmeler. “Her kış üç kez nezle olurum” gibi inançlar.

Bkz. Solunum Yolları Hastalıkları

Nöbetler

Aileden, kendinen ya da yaşamdan kaçış.

– OÖ –

Ödem

Kimi ya da neyi bırakmak, salıvermek istemiyorsunuz?

Bkz. ŞişlikSu Toplaması

Öksürükler

Dünyaya bağırma arzusu: “Beni görün! Beni dinleyin!”

Bkz. Solunum Yolu Hastalıkları

Ölüm

Hayat sahnesini terk etmeyi temsil eder.

Omurga

Hayatın esnek desteği, dayanağı.

Bkz. Omurga Çarpıklıkları 

Omurga Çarpıklıkları

BOYUN OMURLARI

1B        Korku. Karmaşa. Hayattan kaçış. Kendini yeterince iyi bulmama. “Komşular ne                                     der?” Bitip tükenmez içsel gevezelik.

2B       Bilgeliği reddetme. Bilmeyi ya da anlamayı reddetme. Kararsızlık. İçerleme ve                                    suçlama. Hayatla kurduğu dengeyi yitirme. İnsanın kendi sprituel yanını yadsıması.

3B      Başkalarına yönelik suçlamaları kendi kabullenme. Suçluluk duygusu. Kendini feda etme.                          Kararsızlık. İnsanın kendi kendine eziyet etmesi. Başından büyük işe girişmesi.

4B      Suçluluk duygusu. Bastırılmış öfke. Acılık. Susturulmuş duygular.  Biriktirilmiş gözyaşı.

5B      Alay edilme ve aşağılanma korkusu. Kendini ifade etmekten korkma.  Kendi hayrına olanı                          reddetme. Taşıyabileceğinden fazla yük yüklenme.

6B      Yükler sorumluluklar. Fazla yüklenme. Başkalarını onarmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışma. Direnme. Esneklikten yoksunluk.

7B      Karmaşa. Öfke. Kendini çaresiz hissetme. Erişememe.

GÖĞÜS OMURLARI

1G      Hayattan korkma, başa çıkamayacağını hissetme. İdare edememe. Kendini hayata kapatma.

2G     Korku, acı ve incinme. Hissetmek istememe. Kalbini kapama.

3G     İçsel kaos. Derin, eski yaralar. İletişim kuramama.

4G     Acılık. Başkalarını kusurlu, haksız çıkarma ihtiyacı duyma. Suçlama.

5G     Duygularını analiz edip değerlendirmeyi reddetme. Kapatılmış duygular,  şiddetli öfke.

6G     Hayata öfke duyma. Biriktirilmiş olumsuz duygular. Gelecek korkusu.  Sürekli endişe.

7G     Acıları biriktirip saklama. Zevk almayı, keyfine bakmayı reddetme.

8G     Başarısızlık saplantısı. Hayrına olana, kendisi için iyi olana direnme.

9G    Hayat tarafından düş kırıklığına uğratıldığını hissetme. Başkalarını suçlama. Kendini kurban                      edilmiş hissetme.

10G   İdareyi üzerine almayı reddetme. Kurban olma ihtiyacı duyma. “Bu senin  kabahatin” tutumunu                sürdürme.

11G   Düşük öz-imaj. (kendini aşağı görme). İlişkilerden korkma.

12G    Yaşama hakkına sahip çıkmama. Sevgi konusunda güvensiz ve korkak olma. Sindirememe.

BEL OMURLARI

1B      Sevgi isteme ama yanlız kalma ihtiyacı duyma. Güvensizlik.

2B      Çocukluk devresi acılarına saplanıp kalma. Hiç bir çıkış yolu görememe.

3B     Cinsel tecavüz, incinme. Suçluluk duygusu. Kendinden nefret etme.

4B     Cinselliği reddetme. Mali güvensizlik. Mesleki korku. Kendini gücsüz hissetme.

5B     Güvensizlik. İletişim kurmakta zorlanma. Öfke. Zevki kabullenmeme.

Sakrum   Güç kaybı. Eski inatçı öfke.

Koksiks    Kendinle ilgili dengeyi yitirmen. Geçmişin etkisi altında olma. Eski acıları içinde                                            canlı tutma. Kendini suçlama.

Omurga Eğriliği

Hayatın desteğiyle akma yeteneğinden yoksunluk. Korku ve eski fikirlere tutunmaya çalışma. Hayata güvenmeme. Bütünlükten yoksunluk. Kesin kanılar edinme cesareti gösterememe.

Bkz. Omuzların ve Sırtın Yuvarlaklığı 

Omuzlar

Hayat deneyimlerimizi neşeyle taşıma yeteneğimizi temsil ederler. Hayatı tutumumuzla bir yük haline getiririz.

Bkz. Eklemler 

Omuzların ve Sırtın Yuvarlaklığı – Kamburun Çıkması

Hayatın yüklerini taşıma. Kendini çaresiz ve umutsuz hissetme.

Bkz. Omurga Eğriliği

Öpüşme Hastalığı – (Pfeiffer)

Sevgi ve takdir göremediği için öfke duyma. Artık kendini beğenmeme, kendine bakmama.

Osteomiyelit

Hayatın yapısından dolayı öfke ve düş kırıklığı. Kendini desteksiz hissetme.

Bkz. Kemik Sorunları 

Osteoporoz

Hayatta artık hiç bir desteği kalmadığına inanma.

Bkz. Kemik Sorunları

– P –

Paget Hastalığı

Kendine destek olacak hiçbir dayanağın, hiçbir kurumun kalmadığını hissetme. “Kimse beni umursamıyor” inancı.

Pamukçuk

Yanlış kararlar verdiği için kendine öfkelenme.

Bkz. CandidaAğız

Pankreas

Hayatın tatlılığını, hoşluğunu temsil eder.

İltihabı   : Reddetme. Hayat tatlılığını yitirmiş göründüğü için öfke ve düş kırıklığı hissetme.

Parazitler

Gücünü başkalarına teslim etme, onların idareyi ele geçirmelerine izin verme. 

Parkinson Hastalığı

Korku ve yoğun biçimde herkesi her şeyi kontrol altında tutma arzusu duyma.

Parmaklar

Hayatın ayrıntılarını temsil ederler. Hangi parmakta sorun baş gösterirse, o parmağın temsil ettiği konuda rahatlayıp, kendinizi serbest bırakmanız iyi olur.

Başparmak       : Zeka ve endişeyi temsil eder.

İşaret Parmağı  : Eğo’yu ve korkuyu temsil eder.

Orta Parmak    : Öfke ve cinselliği temsil eder.

Yüzük Parmağı : Birleşmeleri ve kederi temsil eder.

Küçük Parmak  : Aileyi ve üstlenilen rolleri (kendini benzetmeleri) temsil eder. 

Pis Kokan Soluk

Yoz eğilimler, pis dedikoduculuk, çirkin düşünme.

Bkz. Ağız Kokusu 

Piyore

Bir türlü karar verememe yüzünden öfke duyma. Kararsızlık. Karakter zayıflığı. 

Polinefrit

Bkz. İdrar Yolları Enfeksiyonları

Prostat

Erkek prensibi temsil eder.

Rahatsızlıkları : Erkekliği zayıf düşüren zihinsel korkular. Vazgeçme. Cinsel baskı ve suçluluk korkusu. Yaşlanmaya inanma. 

Psikiyatrik Hastalık

Bkz. Delilik

– R –

Raşitizm

Duygusal olarak kötü ya da yetersiz beslenme. Sevgi ve güvenlik eksikliği ya da yokluğu. 

Romatizma

Kendini aldatılmış, mağdur edilmiş, kurban edilmiş hissetme. Sevgi eksikliği veya yokluğu. Kronik acılık. İçerleme. 

Romatizmal Artrit

Otoriteyi ağır bir biçimde eleştirme. Kendini çok rahatsız edilmiş hissetme.

– SŞ –

Safra Kesesi Taşları

Acılık, keskinlik. Katı düşünceler. Suçlama, mahkum etme. Kibir.

Sağırlık

Reddetme, inatçılık, kendini tecrit etme. Duymak istemediğiniz nedir? “Beni rahatsız etmeyin”

Salgı Bezi Rahatsızlıkları

Harekete geçirici, ileriye yöneltici fikirlerin zayıf dağılımı. Kendini tutma, çekinme. 

Salgı Bezleri

Tutma merkezlerini temsil ederler. Marşa basma faaliyeti 

Saman Nezlesi

Duygusal Tıkanıklık. Takvimden korkma. Kendini baskı altında hissetme. Suçluluk duygusu.

Bkz. Alerjiler 

Sara

Zulüm duygusu. Hayatı reddetme. Büyük mücadele verme duygusu. Kendine karşı zorbalık. 

Sarılık

İçsel ve dışsal önyargı. Dengesiz muhakeme.

Bkz. Karaciğer Rahatsızlıkları

Sarkık Yüz Hatları

Sarkık yüz hatları zihindeki çökertici düşüncelerden kaynaklanırlar. Hayata içerleme, öfke duyma.

Sedef Hastalığı

İncitilmekten korkma. Kendi duygularını uyuşturma. Duygularının sorumluluğunu kabullenmeyi reddetme.

Bkz. Cilt Hastalıkları 

Şeker Hastalığı

“Keşke öyle olsaydı” düşüncesinden kaynaklanan özlem. Yönetmek için büyük bir ihtiyaç duyma. Derin keder. “Geriye hiçbir boşluk, tatlılık kalmadı” duygusu.

Selülit

Biriktirilmiş öfke ve kendini cezalandırma 

Siğiller

Nefretin küçük de olsa dışa vurumları. Çirkin olduğuna inanma. 

Sinir Bozukluğu

Ben-merkezcilik. (hep kendini düşünme) İletişim kanallarını kapatma.

Sinirler

İletişimi temsil ederler. Alıcı ve aktarıcıdırlar.

Sinirlilik

Korku, endişe, mücadele, acele etme. Yaşam sürecine güvenmeme.

Sinüzit

Yakın bir kişiye sinirlenme. (Sinirlendirici bir yakının varlığı)

Şirpençe

Kişisel olarak uğranan haksızlıklarla ilgili zehirli öfke.

Bkz. Çıbanlar 

Şişlik

Düşüncelere saplanıp kalma. Tıkanmış, acı verici fikirler.

Bkz. ÖdemSu Toplaması 

Şişmanlık

Aşırı duyarlılık. Çoğunlukla korkuyu temsil eder ve kişinin korunmaya ihtiyacı duyduğunu gösterir. Korku gizli bir öfkeyi ve bağışlamaya gösterilen direnci saklayan bir örtü de olabilir.

Şiman kalçalar   : Ana babaya karşı duyulan inatçı öfke birikimleri

Şişman karın      : Yeterince bakılıp beslenmediği için öfke duyma

Şişman kollar     : Kendisinden sevgi esirgendiği için öfke duyma

Şişman uyluklar : Çocukluk devresine ait, bastırılıp sıkıştırılmış öfke birikimleri. Çoğunlukla babaya duyulan gazap.

Bkz. Aşırı Kiloluluk

Sistit

Endişe. Eski fikirlerin etkisi altında olma. Bırakmaktan koyuvermekten korkma. Kızgın olma.

Bkz. İdrar Yolu Enfeksiyonu

Sivilceler

Küçük öfke patlamaları.

Bkz. Ciltteki Siyah Başlı Yağ BirikintileriCiltteki Beyaz Başlı Yağ Birikintileri 

Siyatik

İkiyüzlü olma. Para ve gelecek için endişelenme. 

Sırt

Hayatın desteğini temsil eder. 

Sırt Rahatsızlıkları

Desteklenmediğimizi hissetmemiz (sanmamız) Bu yanlızca işimiz, ailemiz, eşimiz vb. tarafından desteklendiğimiz yanlış kanısından kaynaklanır. Bizzat Hayat’ın, Evren’in bizi desteklediğini unuturuz.

Alt     : Para konusunda korku. Mali destekten yoksunluk

Orta  : Suçluluk duygusu. “Ardındaki tüm o ıvır zıvıra” saplanıp kalma.

Üst    : Duygusal destenten yoksunluk. Sevilmediğini hissetme. Bu yüzden kendi sevgisini de alakoyma.

Bkz. Omurga Çarpıklıkları 

Sıtma

Doğayla ve hayatla olan dengeyi yitirme.

Soluk Alma

Hayatı içine alma yeteneğini temsil eder.

Solunum Rahatsızlıkları

Hayatı bütünüyle içine almaktan korkma ya da bunu reddetme. Hayatta bir yer tutma, hatta var olma hakkını bile kendinde görememe.

Bkz. Aşırı HavalandırmaBoğulma Krizleri

Solunum Yolu Hastalıkları

Hayatı bütünüyle içine almaktan korkma.

Bkz. BronşitNezleÖksürükGrip

Spazmlar

Korku yüzünden düşüncelerimizi sıkıştırma.

Su Toplaması

Neyi kaybetmekten korkuyorsunuz?

Bkz. ÖdemŞişlik

– T –

Tansiyon

Yüksek   : Çoktan beri süren, çözülmemiş duygusal sorun.

Düşük    : Çocukken yeterince sevgi görmemiş olma. Bozguna uğramışlık. “Ne anlamı var ki? Nasıl olsa bir işe yaramayacak” yaklaşımı.

Bkz. Kan

Taşıt Tutması

Korku. Tutsaklık. Kapana kısıldığını hissetme.

Bkz. Hareket Tutması 

Tenya

Bir kurban olduğunave kirli olduğuna güçlü bir şekilde inanma. Başkalarının görünüşteki tutumları karşısında kendini çaresiz hissetme. 

Tetanos

Kızdıran, hasta eden düşüncelerden kurtulma zorunluluğu. 

Tikler, Seğirmeler

Korku. Başkaları tarafından gözlendiği duygusu. 

Timüs

Bağışıklık sistemini yöneten salgı bezi. Hayat tarafından saldırıya uğradığını hissetme. “Onlar dışarıda bana saldırmak için bekliyorlar” duygusu.

Tırmalamalar (Tahriş edici kaşıma)

Hayatın sizi çok hırpaladığını hissetmeniz. Hayatın bir aldatmaca olduğunu, aldatıldığınızı hissetmeniz. 

Tırnak Yeme

Düş kırıklığı. Kedini yiyip durma. Genelde anne ya da babanın inadına yapılır.

Tırnaklar

Korunmayı temsil ederler. 

Troidin Aşırı Çalışması

Dışarıda (hariç) bırakıldığı için şiddetli öfke, gazap. 

Troidin Az Çalışması

Vazgeçme. Kendini umutsuz bir biçimde bastırılmış hissetme. 

Troit

Aşağılanma. ” Yapmak istediklerimi asla yapamayacağım. Benim sıram ne zaman gelecek?”

Bkz. Guatr

Tutulmalar (Sertleşmeler)

Katı, inatçı düşünme biçimi.

– UÜ –

Uçuklar

Öfkeli sözcükleri kafada kurup, onları ifade etmekten korkma.

Basit uçuk (dudaklarda)   : Şikayet etmek için yanıp tutuşma. Söylenmemiş (açığa vurulmamış) acı ve sert sözcükler.

Üreme organlarında uçuk : Cinsel suç konusundaki toplumsal inancı benimseme ve cezalandırılma ihtiyacı duyma. Toplumdan utanma. Cezalandırıcı bir Tanrı’ya inanma. Cinsel organını reddetme.

Bkz. Zührevi Hastalık 

Ülserler

Korku. Yeterince iyi (yeterli) olmadığına dair güçlü kanı. Sizi yiyip duran şey nedir?

Bkz. Mide Ülseri 

Üreme Organları

Erkek ve dişi prensipleri temsil ederler.

Rahatsızlıkları   : Yeterince iyi (yeterli) olmama endişesi 

Urlar (Tümörler)

Eski yaraları ve şokları besleme. Vicdan azabı, pişmanlık birikimi. 

Üşüyüp Titreme

Zihinsel olarak içe çekilme, büzülme. Geri çekilme. Bir kenara çekilme arzusu. “Beni yanlız bırakın” duygusu.

Uyku Hastalığı (Narkolepsi)

Başa çıkamama. Aşırı korku. Kaçıp kurtulmak isteme. Burada olmak istememe.

Uykusuzluk

Korku. Yaşam sürecine güvenmeme. Suçluluk duygusu. 

Uyuz

Hastalıklı düşünme biçimi. Başkalarının sizin canınızı sıkmalarına, sizi sinirlendirmelerine izin verme.

– V –

Varis

Nefret ettiğiniz bir işte ya da bir yerde bulunmanız. Hevesinizin kırılması. Gücünden fazla çalıştığını ve taşıyabileceğinden fazla yük yüklendiğini hissetme.

Verem

Bencillikten ağır ağır eriyip gitme. Tahakküm edicilik, sahiplenicilik. Gaddar düşünceler. İntikam alma. 

Viral Enfeksiyonlar

Hayatında mutluluk ve neşeden yoksunluk. Acılık duygusu.

Bkz. Enfeksiyon

Vitiligo

Kendini herşeyin bütünüyle dışında hissetme. Hiçbir şeye, hiçbir gruba ait olamama duygusu. 

Vulva

İncinebilirliği temsil eder.

– Y –

Yanmalar

(Beden ısısının Yükselmesi)

Yakıcı öfke. Öfkeyle için için yanma.

Yaralar

Kendine kızma, suçluluk duyma.

Bkz. KesiklerBereler

Yaşlanma Sorunları

Toplumsal inançlar. Eski tarz düşünme. İnsanın kendisi olmaktan korkması. Şimdi’nin reddedilmesi. 

Yatağa İşeme (Uykuda İdrar Kaçırma)

Ana-babadan (özellikle de babadan) korkma.

Yirmi Yaş Dişinin Çene Kemiğine Kaynaması

Sağlam bir temel yaratmak için kendinize zihinsel boşluk, alan tanımamanız. 

Yorgunluk

Direnme, can sıkıntısı. İnsanın yaptığı işi sevmemesi. 

Yumrular

Ego’nun mesleki konuda (kariyerle ilgili olarak) içerlemesi, düş kırıklığına uğraması, yaralanması.

Yumurtalıklar

Yaratma noktalarını temsil ederler. Yaratıcılık.

Yüz

Dünyaya gösterdiğimiz şeyi temsil eder. 

Yüz Felci

Öfke üzerinde aşırı kontrol. Duygularını ifade etme konusunda isteksizlik.

– Z –

Zatürre

Umutsuzluk. Hayattan yorgunluk. İyileşmesine izin verilmemiş duygusal yaralar.

Bkz. Akciğer Rahatsızlıkları 

Zona

Ayakkabının öteki tekinin de düşmesini bekleme. Korku ve gerilim. Aşırı duyarlılık.

Zührevi Hastalık

Cinsel suçluluk duygusu. Cezalandırılma ihtiyacı duyma. Cinsel organların günahkar ya da pis olduğuna inanma. Birisine tecavüz etmiş olma.

Bkz. AidsBelsoğukluğuUçuklarFrengi

 

 

Araç çubuğuna atla