Mevlana

himmet

Naib:

“Bundan önce kafirler puta tapar ve saygı gösterirlerdi. Bizde şimdi aynı şeyi yapmaktayız. Gidip Moğol’un önünde eğilip, onlara saygı gösteriyor, kendimizi Müslüman biliyoruz, içimizde de hırs, heves, kin, kıskanma gibi ve daha başka putlarımız var. Bunların hepsine itaat ediyoruz. İşte bu yüzden hem içimizden, hem de dıştan kafirlerin yaptığı şeyi yapıyoruz. Yani tapınıyoruz, üstelik de kendimizi Müslüman biliyoruz” dedi.

Hz.Mevlana buyurdu ki:

Yalnız burada başka bir şey var. Madem ki bunun kötü ve beğenilmeyen bir şey olduğu hatırınıza geliyor, öyleyse mutlaka sizin kalp gözünüz eşsiz benzersiz, niteliksiz ve pek büyük bir şey görmüş olmalıdır. İşte bu yüzden bunlar çirkin ve kusurlu görünüyor. Tuzlu su, tatlı su içen adama tuzlu gelir ve eşya zıddı ile belli olur. Allah sizin canınıza iman nuru koyduğu için, canınız bu işleri çirkin görüyor. Eğer böyle olmasaydınız bu şekilde görmezdiniz. Nitekim başkalarının böyle derdi olmadığından, bulundukları halden memnundurlar.Allah size istediğiniz şeyi verir, her ne için himmet (kalben ve ruhen gösterilen gayret, kuvvetli istek)gösterirseniz, o size müyesser olur (kolay olur, nasip olur).Fihi Ma FihHz.Mevlana

Araç çubuğuna atla