Mevlana

Hz. Mevlânâ’nın Yönetim Anlayışı 2

“Madem ki Allah”ın ve O”nun elçisinin sözlerini okuduğun ve bildiğin halde o sözlerden öğüt alamıyor ve Âyet ve hadislerin gereğince amel edemiyorsan benim nasihatimi nasıl dinlersin?”

Bir gün, döneminin Başbakanı Emir Pervane, kendisine nasihatlerde bulunması ve öğütler vermesi için Mevlânâ”nın huzuruna gelir. Mevlânâ onun bu isteğini dinler, bir müddet susar ve Emir”e dönerek sorar:

“Emir, Kuran’ı ezberlediğini duyuyorum..” Emir, “Evet ezberliyorum.” diye cevap verir.

Hz. Mevlânâ tekrar sorar:

“Hadis-i şeriflerle ilgili bir eseri de Şeyh Sadreddin Hazretlerinden dinlediğini duyuyorum.” Emir tekrar “Evet, doğrudur.” diye cevap verir.

Bunun üzerine Hz. Mevlânâ:

 

“Madem ki Allah”ın ve O”nun elçisinin sözlerini okuduğun ve bildiğin halde o sözlerden öğüt alamıyor ve Âyet ve hadislerin gereğince amel edemiyorsan benim nasihatimi nasıl dinlersin?” deyince ;

 

Emir ağlayarak Hz. Mevlânâ”nın huzurundan ayrılır ve artık adaletli bir yönetim göstermeye başlar.

 

Görüldüğü üzere, burada, Hz. Mevlânâ yöneticinin adalet, liyakat v ehliyet, danışma gibi değerleri, sadece bir görev ve makama aday iken savunmasından, dile getirmesinden ziyade, görevi sırasında uygulaması gereğini vurgulamaktadır.

Araç çubuğuna atla