Osho

İki Zihin

İKİ ZİHİN

Zihin tek değildir. O yüzden zihinde gördüğün her şey aslında çifttir. Bu tıpkı prizmaya giren beyaz ışın gibidir. Anında yedi renge bürünür ve gök kuşağı ortaya çıkar. Prizmaya girmeden önce, o tek renkti…
Dünya bir gökkuşağı, zihin bir prizma ve varlık ise beyaz ışındır.

Modern bilim çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarttı. Bu yirminci yüzyılın en büyük keşiflerinden biri. Bu keşif, senin bir değil iki zihne sahip olduğundur. Beynin iki yarı küreye ayrılmıştır. Sağ lop ve sol lop. Sağ lop, sol elle ilişkilidir. Sol lop ise sağ elle. Çapraz. Sağ lop sezgiseldir. Mantıksız, muhakemesiz, şairane, platonik, yaratıcı, romantik mistik, ve dindar. Sol lop ise mantıklı, rasyonel, matematiksel, Aristo’vari, bilimsel ve hesapçıdır.
Bu iki lop sürekli çatışma halindedir. Dünyanın en temel siyasi mücadelesi senin içinde yaşanıyor…Bunun farkında olmayabilirsin, ancak farkına vardığın zaman yapılması gereken şeyin, bu iki zihnin arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Toplum sağlak insanların egemenliğindedir. Yani sol loplarını kullananların. Çocukların yüzde onu solak doğar. Ancak sağlak olmaya zorlanırlar. Solak doğan çocuklar, temelde mantıksızdır, sezgiseldir. Matematik ve metodolojiye uzaktır, toplum için tehlikelidirler. O yüzden toplum onların sağlak olması için çaba gösterir. Bu aslında el konusu değil, bir iç politika konusudur. Solak çocuk beyninin sağ lopunu kullanır. Toplum ise buna izin vermez, bu tehlikelidir, o yüzden fazla güçlenmeden durdurulmalıdır.

En başta bu oranın elli- elli olması gerektiği düşünülüyor. Solak çocuklar yüzde elli, sağlak çocuklar yüzde elli. Ancak sağlaklar o kadar uzun süre hakimiyet kurmuş ki bu oran yüzde on- yüzde doksana düşmüştür…
Eğer bu bölünmeyi anlarsan, bir çok şeyi anlarsın…

Aynı şey erkekler ve kadınlar için de geçerlidir. Kadınlar sağ lop insanlarıdırlar. Erkekler ise sol lop. Erkekler yüzyıllardır kadınlara hükmediyor. Artık birkaç kadı baş kaldırıyor. Ancak işin ilginç yanı bunlar hep aynı tür kadınlar. Hatta tıpkı erkek gibiler. Rasyonel, tartışmacı, Arito’vari. Bir gün tıpkı komünist devriminin Rusya ve Çin’de yaşandığı gibi, bir yerde, belki Amerika’da kadınlar başarılı olup erkekleri iktidardan indirebilir. Ancak kadınlar başarılı oluncaya kadar kadın, kadın olmaktan çıkacak sol lop insanlarına dönüşecektir. Çünkü savaşmak için birinin hesapçı olması gerekir. Ve erkeklerle savaşmak için erkek gibi olmalısın. Yani agresif. Bu agresiflik, dünyanın dört bir yanındaki kadın özgürlüğü olaylarında görülür. Kadın özgürlük hareketinin parçası olan kadınlar çok saldırgandır. Bütün zarafetlerini kaybederler. Çünkü bu zarafet sezgiden gelir. Eğer erkeklerle savaşmak zorundaysan aynı numaraları öğrenmelisin…

Zihnin iki yarısı arasında küçük bir köprü vardır. Eğer bir kaza sonucu yada fizyolojik bir hata sonucu o köprü yıkılırsa, insan ikiye ayrılır. Bir kişi iki kişiye dönüşür. Bu durumda şizofreni yada kişilik bölünmesi dediğimiz olgu yaşanır. Eğer köprü kırılırsa, ki bu köprü çok narindir, o zaman ikiye bölünürsün. İki ayrı kişi gibi davranırsın…Eğer bu köprü güçlendirilirse, bir noktadan sonra iki zihin kaybolur ve bir bütün olur. O zaman bütünleşme, o zaman kristalleşme ortaya çıkar. George Gurdjieff’nin varlığın kristalleşmesi dediği şey bu iki zihnin birleşmesinden başka bir şey değildir. İçindeki erkek ve kadının buluşması. Yin ve Yang’ın buluşması. Sol ve sağın buluşması…
Zihin ağacındaki bu temel çatallaşmayı anlayabilirsen, içindeki ve çevrendeki bütün çatışmaları kavrarsın.
Osho /Sezgi- Mantığın Ötesini Bilmek

Araç çubuğuna atla