Felsefe

Karma Yasası

Karma kelimesi/terimi Sanskrit dilindeki ‘yapmak’, eylemde bulunmak’ anlamlarına gelen ‘Kri’ fiilinden türetilmiştir. Geleneksel söylemde evrensel nedensellik yasasıdır.

Upanishad’larda belirtildiği üzere, KarmaYasası; İnsanın şimdiki yaşamında ve önceki yaşamlarında bilerek ya da bilmeden kendi yaptıklarının sonuçlarıyla karşılaşmasıdır.

Doğu ‘da Karma yasasının 4 biçimde tezahür ettiği aktarılır.

1.Söz, bedensel hareket gibi fiziksel ya da; imaj, düşünce, niyet gibi zihinsel bir eylem /neden

2.Fiziksel ve zihinsel bir eylemin sonucu / neden

3.Varlığın şimdiki ve geçmiş yaşamındaki eylemlerinin sonuçlarının toplamı / nedenler toplamı olarak oluşan Mukadderat

4.Manevi alemin Nedensellik kuralı / nedensellik yasası

Dolayısı ile varlığın bugün bulunduğu durum, önceki yaşamlardaki eylemlerinin sonucudur. Şimdiki yaşamında yapmakta olduğu fiziksel ve zihinsel hareketlerle de madde ötesi  var oluşunu ve sonraki enkarnasyonlarını belirlemektedir.

Yapılan kötü eylemler yüzünden yaşanması, karşılaşılması gerekli hale gelen sonuçlara karmik borçlar denir.

İnsanın dünya da kurtuluşa ermesinden bahsetmek; karmik borçların tümünü ödemesi ve yeni karmik borçlar yaratacak eylemlerden kaçınması / sakınması demektir.

Yapılan eylemlerin karşılığı olarak yaşanması gereken sonuçların planlı ve proğramlı bir biçimde düzenlenmiş hali karmik plan dır.

Karmik planın oluşum süreci içinde varlığın yapabileceği tüm eylemler 3 grupta ele alınabilir.

1.Agami-Karma: Sonra üzerine bir etkide bulunmuş eylemler;

2.Prarabdha-Karma: Neden oluşturmuş ve sonra üzerinde bir etkide / sonuçta bulunma sürecine girmiş eylemler;

3.Sanchita-Karma: Birikmiş, fakat henüz tezahür etmemiş, bir sonuç üretmemiş eylemler

Araç çubuğuna atla