Yoga

Tanrı’yı bilenler onu tanımlamaz. Tanrı’yı tanımlayanlar onu bilmez. Hallac-ı Mansur

Bengal’deki bir köyde yaşayan dul bir kadın, oğlunu yaşadıkları evden çok uzakta olan bir okula göndermiş ancak otobüs ücretini ödeyecek parası yokmuş. Çocuğun okula gidebilmesi için ormanın içinden yürüyerek kendi başına geçmesi gerekiyormuş. Annesi, oğluna cesaret vermek için şöyle demiş:

“Ormandan korkma oğlum. Yanında olması için Tanrı Krişna’yı çağır. O senin dualarını duyacaktır.” ;

Çocuk annesinin dediğini yapmış ve Krişna ona görünmüş; sonra da çocuğu her gün okula götürmeye başlamış. Öğretmeninin doğum gününde, çocuk öğretmene hediye alabilmek için annesinden para istemiş.

“Hiç paramız yok oğlum” demiş annesi;

“Öğretmenine götürmek için Tanrı Krişna’dan bir hediye iste.”

Ertesi gün, çocuk derdini Krişna’ya anlatmış. Krişna ona içi süt dolu bir testi vermiş. Çocuk büyük bir sevinçle testiyi almış ve öğretmenine götürmüş. Ancak diğer çocukların aldığı hediyeler daha güzel göründüğünden öğretmen çocuğun verdiği testiyle fazla ilgilenmemiş.

“Bu testiyi mutfağa götür” demiş asistanına. Asistan söylenileni yapmış. Ama mutfakta testiyi boşaltmak istediğinde boşalan testinin kendi kendine tekrar sütle dolduğunu görmüş. Hemen koşup bunu öğretmene söylemiş, öğretmen de şaşkınlık içinde çocuğa sormuş:

“Bu testiyi nereden aldın, nasıl sürekli dolu kalabiliyor, bunun sırrı ne?”

“Onu bana Ormanın Tanrısı Krişna verdi.”

Öğretmen, öğrenciler ve asistan, hepsi çocuğa gülmüşler.

“Ormanda Tanrı falan yok, bu bir batıl inanç” demiş öğretmen ve eklemiş: “Eğer varsa, onu görmek için dışarı çıkıp bakalım!”

Bütün sınıf dışarıya çıkmış. Çocuk Krişna’yı çağırmış ama o görünmemiş. Çocuk çaresizlik içinde son bir kez daha seslenmiş:

“Tanrı Krişna, öğretmenim seni görmek istiyor. Lütfen göster kendini.”

Tam o anda, ormandan gelen ve dört bir taraflarında yankılanan bir ses duyulmuş:

“Beni nasıl görmek isteyebilir oğlum? Varlığıma bile inanmıyor ki!”

Araç çubuğuna atla