Tasavvuf

Ya Rab Senin Mekanın Yok

Ya Rab senin mekanın yok

Yatağın yok yorganın yok

Hem dinin hem imanın yok

Her bir şeyden münezzehsin

Sesin çıkmaz avazın yok

Abdestin yok namazın yok

Hiçbir yerde niyazın yok

“Kul hüvallahü ahad”sin

Kapın büyük açan yoktur

Seni kapıp kaçan yoktur

Anan yoktur baban yoktur

Ya Rab “Allahüssamed”sin

Elmasın yok boncuğun yok

Aban keben kocuğun yok

Karın kızın çocuğun yok

“Lemyelid ve lemyüled”sin

Derya senin sahra senin

Dünya senin ukba senin

Bu gürünen eşya senin

“Ve lemyekün lehu küfven ahad”sin,

Her bir şeye kudretin var

Akla sığmaz hikmetin var

Yetmiş iki milletin var

Sen Hallak-ı künfekansın

Edip Harabi

NOT: Prof. Pertev Naili Boratav’la Halil Vedat Fıratlı’ya göre  2, 3, 4, 5 dörtlüklerin son dizeleri Kuran’daki “İhlas” süresinden alınmış. Anlamı: “de ki: Tanrı birdir, yemez, içmez, hiçbir şeye gereksinimi yoktur, doğurmadı, kimseden de doğmadı, onun dengi, dengesi hiçbir kimse yoktur.”

Araç çubuğuna atla