Felsefe

Yüzük olmayı dileyen taş; ezilmeyi, yontulmayı göze almalıdır

”Üzülme, taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz.

Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi, yontulmayı göze almalıdır. ”

Hz.Mevlânâ

”Hâzineyi dış âlemde arayan birisi Kendi köklerinden kopmuştur.
Köksüz kalınca huzursuz olur; huzursuz olunca zihni zayıflar ve zihni bu hale gelince de Göklerin altındaki hâkimiyetini kaybeder.
Hakikati bilen birisi hiç iz bırakmadan yol alır, hiç incitmeden konuşur verirken hesabını asla tutmaz.
Kapattığı kapı,
üstünde bir kilit olmasa bile
bir daha açılamaz.
Attığı düğüm,
bir urgan kullanmamış olsa bile bir daha çözülemez.
Üstat her zaman erdemin yanındadır; bu sebeple onun yanında olanlar da bereketlenir.
O her zaman doğrunun yanındadır; bu sebeple çevresindeki her şey yerli yerinde bulunur.
Üstadın izlediği yola “Aydınlanma Yolu” denir.
Her kim ki kendisini bu yola adar, o kimse kendisini yontucunun kalemine teslim etmiş bir tahta parçası gibi olur.
Yontula yontula mükemmelliğe erişir.”
Yol’un Erdemi
Tao te ching
Lao tzu

Araç çubuğuna atla